Děti

NA CO SE NEJVÍC TĚŠÍŠ NA TOMTO TÁBOŘE?

IRČA...na super děti a perfektní večeře

MIRČA...že letos nebudeme jezdit nikam na chirurgie a zvládnem všechna ošetření na faře

ZUZKA...počkej, dej mi prostor... na spaní ve stanu...

EVIČKA... těším se na všechno nové

ANEŽKA...počkej, musím si promyslet inteligentní odpověď... jo, až budou všechny děti spát a bude všechno hotový, ale to se nestane...

MÍŠA...to je nevhodné napsat to do kroniky...

SÁRA O.:...NA CHVÍLE TICHA... A KDY BUDU PRAKTIKANT????

Setkání dětí u táboráku 2015

Již je naší farní tradicí setkání dětí na konci školního roku. Letos se konalo 26. června. Setkali jsme se při mši svaté, kde jsme Bohu poděkovali za uplynulý školní rok a děti byly povzbuzeny k tomu, aby správně prožily prázdniny. Dobře prožít prázdniny znamená nevybírat si vždycky to, co je příjemnější a snadnější, ale jít po „úzké cestě“. Dobře prožít prázdniny znamená taky nemyslet na školu, odpočinout si od všech starostí – to bylo symbolicky vyjádřeno po skončení mše sv. při táboráku, kde byla spálena papírová maketa školy.

Neřvat a držet se pohromadě

V pátek 20. března bylo zvláštní náboženství. Nezůstali jsme sedět ve škole, ale jeli jsme s paní katechetkou Zdeňkou Nejezchlebovou do Brna. Navštívili jsme výstavu kopií korunovačních klenotů Karla IV. v Letohrádku Mitrovských a baziliku na Starém Brně. V bazilice jsme hledali hrob královny Elišky Rejčky – našli jsme ho pod dlaždicí s písmenem „E“. Bylo nás dohromady sedm. Taky jsme chodili po městě, nakupovali oříšky, jedli bagetu a učili se správnému přístupu k bezdomovcům.

Drakiáda 2014

19.10.2014 - 14:30

Proběhne jako každoročně v Říčanech u reklamy u dálnice. Začátek je ve 14.30.

Helenčina studánka v roce 2014

Mše sv. u Helenčiny studánky se konala 23. července 2014. Tak jako v minulých letech se mše sv. konala v době prázdninového pobytu dětí na faře – děti taky tvořily velkou část účastníků mše svaté. Tak jako v minulých letech hrozil déšť, ale díky Boží milosti nakonec bylo krásně a mše sv. se vydařila. Díky Bohu!

Setkání dětí na konci školního roku 2014

Dne 20. června 2014 se konalo tradiční setkání dětí na konci školního roku. Katechetky pro děti připravily spoustu různých her a soutěží. Těmi byla zaplněna první část programu, odpoledne od 16 hodin. Děti pak byly odměněny za své výsledky – zvítězily úplně všechny – melounem a různými drobnými hračkami či jinými předměty. Následovala mše svatá v sále fary. A potom opékání špekáčků, při kterém jsme mnozí využili ohně i k zahřátí – den před začátkem léta totiž byla úplně zima, alespoň některým. Ale dětem většinou zima nebyla, zahřály se během a hrami a snad jim bylo dobře.

1. sv. přijímání 2014

V neděli 1. června 2014 se ve dvou našich kostelích konalo 1. svaté přijímání. V Ostrovačicích přijali Svátostného Spasitele poprvé Jiří a Adriana, v Říčanech Dan a Štěpán. Kéž tyto děti Pán Bůh ochraňuje, kéž mu zůstanou věrné a následují ho po celý život!

Příprava na největší svátky roku

V letošním roce 2014 jsme během doby postní pracovali na svém srdci. Děti v Říčanech a ve Veverských Knínicích plnily různé úkoly (např. zjistit datum svého křtu, u křížku nebo kapličky poděkovat za dar víry apod.) a tímto způsobem se přibližovaly Pánu Ježíši. Navenek jsme to znázorňovali postupným doplňováním srdce na nástěnce a jeho zdobením květinami. Šlo prostě o to, aby srdce nás všech, nejen dětí, bylo co nejkrásnější a nejvíce připravené na Velikonoce.

Táborák 2014

20.06.2014 - 16:00

Před koncem školního roku se bude konat obvyklé setkání dětí na faře. Začátek setkání je v 16 hodin. Pro děti je připraveno několik her a soutěží. V 17:30 bude mše sv. (v zahradě fary) a pak opékání špekáčků. Všichni, děti i jejich rodiče, jsou srdečně zváni!

Vánoce 2013 ve Veverských Knínicích

Vánoce v maličké farnosti Veverské Knínice byly v r. 2013 velice bohaté a různorodé. Při mši sv. na Boží hod zazpívala MAKS neboli „Malá amatérská kníničská schóla“. O svátku Svaté Rodiny pak zahrály naše děti pěknou vánoční scénku.

Světlo v temnotách

Světlo v temnotách je název adventní aktivity, kterou jsme podnikli s dětmi v kostele v Říčanech a ve Veverských Knínicích (kromě obvyklého nošení lampiček na začátku mše sv.). Organizátoři v Katechetickém centru v Brně tento program popisují takto:

Stránky

Subscribe to RSS - Děti