Děti

Farní výlet do Jarošova mlýna a Chudčic

V sobotu 25. 6. 2011 se konal farní výlet, určený pro děti a jejich doprovod. Vyjeli jsme směrem do Veverské Bítýšky, kde jsme navštívili Jarošův mlýn. Celou prohlídkou nás provázel pan mlynář. Prošli jsme mlýn od přízemí až po nejvyšší patra. V dávných dobách bylo toto řemeslo velmi vážené.

Náš výlet pokračoval do Chudčic. Vydali jsme se ke studánce. Děti plnily úkoly, které byly spojeny s tématem křtu.

Po splnění všech úkolů jsme se přesunuli na faru, kde se rozdávaly ceny, opékaly špekáčky a mlsala zmrzlina.

Nakonec jsme si navzájem popřáli krásné prázdniny.

Farní výlet do Jarošova mlýna a ke studánce u Chudčic

V sobotu 25. 6. 2011 se konal farní výlet pro děti a jejich rodiče. Prvním cílem výletu byl Jarošův mlýn. Sraz na parkovišti před mlýnem byl ve 13.30. Po zajímavé prohlídce jsme se přesunuli do Chudčic, kde jsme na parkovišti před hřbitovem nechali svá auta. Vydali jsme se pěšky směrem ke studánce. Ale nebyl to žádný ostrý pochod, spíš naopak. Každou chvíli jsme se zastavovali, protože na děti čekaly úkoly, které musely plnit.

Farní výlet 25.6.2011

25.06.2011 - 13:30

V sobotu 25. 6. 2011 se koná farní výlet pro děti a jejich rodiče.

Jede se do Veverské Bitýšky, kde nejprve navštívíme Jarošův mlýn – muzeum mlynářského řemesla. Následně se přesuneme do Chudčic. Cestou ke studánce budou děti plnit různé úkoly.

Děti vám to řeknou

Jak si jistě vzpomínáte, v předvánočním čase připravily paní katechetky pro děti z náboženství nástěnku s vláčkem. Jak ubíhal advent, při každé mši sv. se na nástěnku připisovalo jméno stanice, kterou vláček projížděl, vpisovalo se tam téma příslušné homilie a vláček nakonec vjel do Betléma. Po skončení jsme se těch nejmenších zeptala: „Co se Vám nejvíce líbilo či nelíbilo na adventním vláčku?“ Zde jsou zaznamenané odpovědi:

Vyučování náboženství ve školním roce 2010/11

  škola a třída

  vyučující

  počet žáků

  ZŠ Ostrovačice

  1. – 5. třída

  Dana Cardová

  8

Adventní vlak

Letos jsme se rozhodli v našich kostelích ve Veverských Knínicích a Říčanech připravovat se na vánoce s našimi dětmi podle návrhu katechetického věstníku tohoto roku. Tématem tohoto adventu je „adventní vláček“. Každý týden projíždíme různými stanicemi, posloucháme hlášení výpravčího, dostáváme jízdenky, které jsou zároveň pozvánkou na příští týden do kostela.

Mikulášská besídka 2010

Tak jako loni se i letos konala na faře mikulášská besídka pro děti. Přišlo mnoho dětí, i jejich rodiče nebo prarodiče. Čekání na Mikuláše jsme strávili přípravou – vždyť Mikuláš se často dětí ptá na různé věci. A tak jsme si zopakovali s dětmi, že je advent a že mezi adventní svaté patří kromě sv. Mikuláše i sv. Barbora a sv. Lucie.

Zprávička o vyučování náboženství 2010/11

Přehled letošního VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ na školách naleznete zde. V případě problémů a nejasností kontaktujte duchovního správce.

Témata:

Život farnosti:

Vyučování náboženství 10/11

Náboženství ve školním roce 2010/11 se bude vyučovat takto:

škola Ostrovačice

2. až 5. třída ve středu ve 12.30 (třída 6A)
6. až 8. třída ve čtvrtek v 13.20 (třída 6A)

škola Říčany

2. třída v pondělí ve 13.00,
3. třída v pondělí ve 12.45,
4. třída ve čtvrtek ve 13.00.

škola Veverské Knínice

1. třída v pondělí ve 14.00,
2. a 5. třída v pondělí ve 14.30.

Diecézní setkání katechetů 2010

13.11.2010 - 07:30

V sobotu 13. listopadu 2010 se v aule Biskupského gymnázia v Brně na Barvičově ulici 85 uskuteční diecézní setkání katechetů brněnské diecéze. Je určeno všem, kdo se věnují katechetické službě v jejích různých podobách. Otec biskup Vojtěch Cikrle a Diecézní katechetické centrum srdečně zvou na toto setkání kromě katechetů – laiků také kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice.

Setkání katechetek 15. 9. 2010

15.09.2010 - 20:00

Ve středu v 8 hodin večer se na faře bude konat setkání katechetek. Budeme hovořit samozřejmě především o vyučování náboženství v tomto školním roce.

Sexuální výchova na školách

V poslední době vzbudila pozornost, a to nejenom mezi křesťany, příručka, kterou v první polovině r. 2010 vydalo ministerstvo školství. Bez jakékoli veřejné diskuse v ní doporučuje zavést sexuální výchovu na školách a rozvádí různá témata a způsoby výuky nového předmětu.

Kriticky se k tomuto zamýšlenému projektu na školách vyjádřili nejen čeští a moravští biskupové, ale i mnozí intelektuálové, kteří nejsou katolíky.

Setkání dětí 18. 6. 2010

Jako obvykle ke konci školního roku, i letos se konalo setkání dětí. Tentokrát jsme nejeli na žádný výlet jako v loňském roce, zůstali jsme v Ostrovačicích a trávili jsme čas spolu na faře, na farním dvoře a taky v kostele.

Soutěž dětí ke končícímu Roku kněží odstartovala v 16 hodin odpoledne. Děti se vydaly k jednotlivým stanovištím.

Poprvé u svatého přijímání (2010)

V r. 2010 se konalo 1. sv. přijímání v Říčanech a v Ostrovačicích (ve Veverských Knínicích tentokrát nebyly žádné děti u prvního sv. přijímání).

První sv. přijímání v Říčanech

Nejprve proběhlo 1. sv. přijímání v Říčanech.

Farní odpoledne pro děti 2010

18.06.2010 - 16:00

Obvyklé setkání dětí na konci školního roku se bude konat v pátek 18. června. Začátek je v 16 hodin na faře. Děti budou hrát různé hry, budou soutěžit apod. V 18 hodin bude v kostele dětská mše svatá. A po ní opět na faře bude táborák.

Stránky

Subscribe to RSS - Děti