Děti

Mikulášská besídka 2010

Tak jako loni se i letos konala na faře mikulášská besídka pro děti. Přišlo mnoho dětí, i jejich rodiče nebo prarodiče. Čekání na Mikuláše jsme strávili přípravou – vždyť Mikuláš se často dětí ptá na různé věci. A tak jsme si zopakovali s dětmi, že je advent a že mezi adventní svaté patří kromě sv. Mikuláše i sv. Barbora a sv. Lucie.

Zprávička o vyučování náboženství 2010/11

Přehled letošního VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ na školách naleznete zde. V případě problémů a nejasností kontaktujte duchovního správce.

Život farnosti:

Témata:

Vyučování náboženství 10/11

Náboženství ve školním roce 2010/11 se bude vyučovat takto:

škola Ostrovačice

2. až 5. třída ve středu ve 12.30 (třída 6A)
6. až 8. třída ve čtvrtek v 13.20 (třída 6A)

škola Říčany

2. třída v pondělí ve 13.00,
3. třída v pondělí ve 12.45,
4. třída ve čtvrtek ve 13.00.

škola Veverské Knínice

1. třída v pondělí ve 14.00,
2. a 5. třída v pondělí ve 14.30.

Diecézní setkání katechetů 2010

13.11.2010 - 07:30

V sobotu 13. listopadu 2010 se v aule Biskupského gymnázia v Brně na Barvičově ulici 85 uskuteční diecézní setkání katechetů brněnské diecéze. Je určeno všem, kdo se věnují katechetické službě v jejích různých podobách. Otec biskup Vojtěch Cikrle a Diecézní katechetické centrum srdečně zvou na toto setkání kromě katechetů – laiků také kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice.

Setkání katechetek 15. 9. 2010

15.09.2010 - 20:00

Ve středu v 8 hodin večer se na faře bude konat setkání katechetek. Budeme hovořit samozřejmě především o vyučování náboženství v tomto školním roce.

Sexuální výchova na školách

V poslední době vzbudila pozornost, a to nejenom mezi křesťany, příručka, kterou v první polovině r. 2010 vydalo ministerstvo školství. Bez jakékoli veřejné diskuse v ní doporučuje zavést sexuální výchovu na školách a rozvádí různá témata a způsoby výuky nového předmětu.

Kriticky se k tomuto zamýšlenému projektu na školách vyjádřili nejen čeští a moravští biskupové, ale i mnozí intelektuálové, kteří nejsou katolíky.

Setkání dětí 18. 6. 2010

Jako obvykle ke konci školního roku, i letos se konalo setkání dětí. Tentokrát jsme nejeli na žádný výlet jako v loňském roce, zůstali jsme v Ostrovačicích a trávili jsme čas spolu na faře, na farním dvoře a taky v kostele.

Soutěž dětí ke končícímu Roku kněží odstartovala v 16 hodin odpoledne. Děti se vydaly k jednotlivým stanovištím.

Poprvé u svatého přijímání (2010)

V r. 2010 se konalo 1. sv. přijímání v Říčanech a v Ostrovačicích (ve Veverských Knínicích tentokrát nebyly žádné děti u prvního sv. přijímání).

První sv. přijímání v Říčanech

Nejprve proběhlo 1. sv. přijímání v Říčanech.

Farní odpoledne pro děti 2010

18.06.2010 - 16:00

Obvyklé setkání dětí na konci školního roku se bude konat v pátek 18. června. Začátek je v 16 hodin na faře. Děti budou hrát různé hry, budou soutěžit apod. V 18 hodin bude v kostele dětská mše svatá. A po ní opět na faře bude táborák.

Poprvé u svátosti smíření (2010)

O slavnosti Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 13. 5. 2010 v 18 hodin v kostele v Říčanech přistoupilo 9 dětí z Říčan a Ostrovačic poprvé ke svátosti smíření. Mezitím se za ně modlily (růženec i pomocí písní) ostatní děti za doprovodu scholy sv. Petra a Pavla. Modlitba byla skutečně znát, a tak děti bez problémů vyznaly své hříchy a plny radosti přijaly Boží odpuštění.

První sv. přijímání 2010 (v Ostrovačicích)

06.06.2010 - 07:45

V neděli 6. 6. v 7.45 v kostele v Ostrovačicích během nedělní mše sv. 2 děti přijmou k sobě poprvé Ježíše Krista v eucharistii.

Křest Zuzany Chaloupkové

Ve čtvrtek 8. dubna, uprostřed velikonočního oktávu, se konala v kostele v Říčanech veliká slavnost - během obvyklé dětské mše svaté přijala svátost křtu Zuzana Chaloupková, 11-leté děvče, které se v této době připravuje rovněž k přijetí prvního svatého přijímání, ale to bude později, 16. května 2010, spolu s ostatními devíti dětmi.

První sv. přijímání 2010 (v Říčanech)

16.05.2010 - 09:00

V neděli 16. 5. v 9.00 v kostele v Říčanech během nedělní mše sv. 7 dětí přijme k sobě poprvé Ježíše Krista v eucharistii.

Rodičovské požehnání

Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku
na moje děti a vnuky
a požehnej jim.
Prosím Tě, zahrň je svým
milosrdenstvím a láskou.
Smiluj se nad nimi a odpusť
jim všechny hříchy.

Příprava na první sv. přijímání v r. 2010

Již potřetí nebo počtvrté se 17. března na naší faře konalo setkání dětí, které se připravují na první sv. přijímání, a jejich rodičů.

Hovořili jsme tentokrát o sv. Patrikovi a o Nejsvětější Trojici.

Jistě Vás všechny zajímá, které děti půjdou letos ke svatému přijímání.

Stránky

Subscribe to RSS - Děti