Děti

Vyučování náboženství ve školním roce 2010/11

  škola a třída

  vyučující

  počet žáků

  ZŠ Ostrovačice

  1. – 5. třída

  Dana Cardová

  8

Adventní vlak

Letos jsme se rozhodli v našich kostelích ve Veverských Knínicích a Říčanech připravovat se na vánoce s našimi dětmi podle návrhu katechetického věstníku tohoto roku. Tématem tohoto adventu je „adventní vláček“. Každý týden projíždíme různými stanicemi, posloucháme hlášení výpravčího, dostáváme jízdenky, které jsou zároveň pozvánkou na příští týden do kostela.

Mikulášská besídka 2010

Tak jako loni se i letos konala na faře mikulášská besídka pro děti. Přišlo mnoho dětí, i jejich rodiče nebo prarodiče. Čekání na Mikuláše jsme strávili přípravou – vždyť Mikuláš se často dětí ptá na různé věci. A tak jsme si zopakovali s dětmi, že je advent a že mezi adventní svaté patří kromě sv. Mikuláše i sv. Barbora a sv. Lucie.

Zprávička o vyučování náboženství 2010/11

Přehled letošního VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ na školách naleznete zde. V případě problémů a nejasností kontaktujte duchovního správce.

Život farnosti:

Témata:

Vyučování náboženství 10/11

Náboženství ve školním roce 2010/11 se bude vyučovat takto:

škola Ostrovačice

2. až 5. třída ve středu ve 12.30 (třída 6A)
6. až 8. třída ve čtvrtek v 13.20 (třída 6A)

škola Říčany

2. třída v pondělí ve 13.00,
3. třída v pondělí ve 12.45,
4. třída ve čtvrtek ve 13.00.

škola Veverské Knínice

1. třída v pondělí ve 14.00,
2. a 5. třída v pondělí ve 14.30.

Diecézní setkání katechetů 2010

13.11.2010 - 07:30

V sobotu 13. listopadu 2010 se v aule Biskupského gymnázia v Brně na Barvičově ulici 85 uskuteční diecézní setkání katechetů brněnské diecéze. Je určeno všem, kdo se věnují katechetické službě v jejích různých podobách. Otec biskup Vojtěch Cikrle a Diecézní katechetické centrum srdečně zvou na toto setkání kromě katechetů – laiků také kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice.

Setkání katechetek 15. 9. 2010

15.09.2010 - 20:00

Ve středu v 8 hodin večer se na faře bude konat setkání katechetek. Budeme hovořit samozřejmě především o vyučování náboženství v tomto školním roce.

Sexuální výchova na školách

V poslední době vzbudila pozornost, a to nejenom mezi křesťany, příručka, kterou v první polovině r. 2010 vydalo ministerstvo školství. Bez jakékoli veřejné diskuse v ní doporučuje zavést sexuální výchovu na školách a rozvádí různá témata a způsoby výuky nového předmětu.

Kriticky se k tomuto zamýšlenému projektu na školách vyjádřili nejen čeští a moravští biskupové, ale i mnozí intelektuálové, kteří nejsou katolíky.

Setkání dětí 18. 6. 2010

Jako obvykle ke konci školního roku, i letos se konalo setkání dětí. Tentokrát jsme nejeli na žádný výlet jako v loňském roce, zůstali jsme v Ostrovačicích a trávili jsme čas spolu na faře, na farním dvoře a taky v kostele.

Soutěž dětí ke končícímu Roku kněží odstartovala v 16 hodin odpoledne. Děti se vydaly k jednotlivým stanovištím.

Poprvé u svatého přijímání (2010)

V r. 2010 se konalo 1. sv. přijímání v Říčanech a v Ostrovačicích (ve Veverských Knínicích tentokrát nebyly žádné děti u prvního sv. přijímání).

První sv. přijímání v Říčanech

Nejprve proběhlo 1. sv. přijímání v Říčanech.

Farní odpoledne pro děti 2010

18.06.2010 - 16:00

Obvyklé setkání dětí na konci školního roku se bude konat v pátek 18. června. Začátek je v 16 hodin na faře. Děti budou hrát různé hry, budou soutěžit apod. V 18 hodin bude v kostele dětská mše svatá. A po ní opět na faře bude táborák.

Poprvé u svátosti smíření (2010)

O slavnosti Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 13. 5. 2010 v 18 hodin v kostele v Říčanech přistoupilo 9 dětí z Říčan a Ostrovačic poprvé ke svátosti smíření. Mezitím se za ně modlily (růženec i pomocí písní) ostatní děti za doprovodu scholy sv. Petra a Pavla. Modlitba byla skutečně znát, a tak děti bez problémů vyznaly své hříchy a plny radosti přijaly Boží odpuštění.

První sv. přijímání 2010 (v Ostrovačicích)

06.06.2010 - 07:45

V neděli 6. 6. v 7.45 v kostele v Ostrovačicích během nedělní mše sv. 2 děti přijmou k sobě poprvé Ježíše Krista v eucharistii.

Křest Zuzany Chaloupkové

Ve čtvrtek 8. dubna, uprostřed velikonočního oktávu, se konala v kostele v Říčanech veliká slavnost - během obvyklé dětské mše svaté přijala svátost křtu Zuzana Chaloupková, 11-leté děvče, které se v této době připravuje rovněž k přijetí prvního svatého přijímání, ale to bude později, 16. května 2010, spolu s ostatními devíti dětmi.

První sv. přijímání 2010 (v Říčanech)

16.05.2010 - 09:00

V neděli 16. 5. v 9.00 v kostele v Říčanech během nedělní mše sv. 7 dětí přijme k sobě poprvé Ježíše Krista v eucharistii.

Stránky

Subscribe to RSS - Děti