Senioři

Setkání seniorů 15.12 (pozvánka)

15.12.2010 - 09:00

Ve středu 15. prosince 2010 v 9 hodin bude na faře v Ostrovačicích setkání seniorů. Všichni senioři, věřící i neveřící, z našich farností i z okolních, jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů 17.3

Ve středu 17. března se na faře v Ostrovačicích konalo obvyklé setkání seniorů. Bylo nás tentokrát o něco méně než jindy (kolem deseti), což ovšem nijak neubralo na kvalitě a zajímavosti programu i na radosti z našeho setkání.

Po úvodní modlitbě (taky jsme si rozdali "modlitbu ve stáří" od sv. Františka Saleského) jsme nejprve nějakou dobu hovořili o právě probíhajícím "Roku kněží".

Modlitba ve stáří

Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu
a jednoho dne budu starý.

Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti
a ke každému tématu něco říci.

Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku
záležitosti druhých.

Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat,
ale abych přitom nešťoural a neporučníkoval.

Setkání seniorů 17.3 (pozvánka)

17.03.2010 - 09:00

Ve středu 17. března 2010 v 9 hodin bude na faře v Ostrovačicích setkání seniorů. Všichni senioři, věřící i neveřící, z našich farností i z okolních, jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů 16.12

Ve středu 16. 12. v 9 hodin se na faře v Ostrovačicích uskutečnilo setkání seniorů. Dohromady nás bylo 20 - z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic. Setkali jsme se a měli jsme radost.

Byla tam řeč samozřejmě o adventu, liturgické době, ve které se zrovna nacházíme. Je to doba radostného očekávání příchodu Pána Ježíše. Advent (=příchod) však znamená i naše přicházení vstříc Ježíši. Aby se uskutečnilo setkání, i my jdeme naproti Ježíši, hledáme ho, toužíme po něm.

Klub seniorů při farnosti

Úmrtím P. Bedřicha a následným odchodem jeho pastorační asistentky sestry Heleny Maláškové byla naše farnost částečně ochromena. Také klub seniorů stále čekal, až přijde nový kněz, a naše setkání se oddalovalo.

Vítejte ve společenství seniorů

„Mládí je květ života, stáří je plod života!“

Před čtyřmi roky 20. 3. 2002 se sešla na faře v Ostrovačicích skupinka zájemců na ustavujícím setkání „Společenství seniorů“.
Dohodli jsme se na pravidelných čtvrtletních schůzkách. Za uplynulé roky jsme prožili již 17 krásných setkání. Ta probíhají většinou ve středu dopoledne a náplň je pestrá: od besed a přednášek až k zájezdům a poutím. Pro představu uvádím: pouť seniorů na Vranov u Brna, na Sv. Hostýn, zájezd do Domu Bible a
kláštera Břevnov v Praze, dále pouť seniorů do Třebíče a Přibyslavi.

Setkání seniorů prosinec 2009 (pozvánka)

16.12.2009 - 09:00

Ve středu 16. 12. v 9 hodin bude na faře v Ostrovačicích obvyklé setkání seniorů.

Na programu je kromě několika slov o adventu a rovněž o stáří nebo stárnutí i prohlížení si fotek z Nepálu, a vyprávění o cestě do této nádherné, hornaté, exotické země.

Setkání seniorů 23.9

Ve středu 23. září 2009 se uskutečnilo pravidelné setkání seniorů na faře v Ostrovačicích.

Podle předem ohlášeného programu jsme (těsně před návštěvou Sv. otce) hovořili o papeži Benediktu XVI., o jeho životě a názorech.

Setkání seniorů (pozvánka)

23.09.2009 - 09:00

Ve středu 23. září v 9 hodin se bude na faře konat pravidelné setkání seniorů.

Některá témata tohoto setkání: přiblížení osobnosti Benedikta XVI. (vysoce aktuální před jeho návštěvou u nás!), promítání filmu o skalním městě Petra v Jordánsku

Stránky

Subscribe to RSS - Senioři