Dvě osobnosti, na které rádi vzpomínáme

Dne 12. srpna 1954 se ve Znojmě narodil P. Jaroslav Horák. Kněžské svěcení přijal v roce 1980 v Brně. Na přelomu let 1984/85 působil jako farář v Ostrovačicích, v Říčanech a Veverských Knínicích. I když to bylo pouze několik měsíců, zanechal po sobě nesmazatelné stopy v myslích a paměti farníků. Nyní působí jako farář v Dambořicích.

Téhož dne o 15 roků dříve se narodila paní Helenka Malášková. Řadu let pracovala za působení Mons. Bedřicha Provazníka v našich farnostech jako pastorační asistentka. Otec Bedřich i farníci v ní měli velkou oporu a pomocnici ve věcech duchovních i organizačních. V současné době vypomáhá v duchovní službě pro nemocné (Hospic sv. Alžběty).

Oběma jubilantům společně a každému zvlášť děkujeme za jejich působení mezi námi. K životnímu výročí přejeme každému z nich hodně zdraví, ochranu Panny Marie a hojnost Božích požehnání!