Další lidé

Sto let od narození paní učitelky Josefky Procházkové

V tomto roce by se dožila stých narozenin paní učitelka Jožka Procházková. Celý život prožila v Babicích u Rosic. Své žáky našla během svého pedagogického působení ve Zbýšově, v Rosicích, ve Veverských Knínicích a v Brně. Byla nezaměnitelnou a nezapomenutelnou paní učitelkou, která své profesi a výchově žáků zasvětila celý svůj život. Měla je ráda a oni ji. Ráda se s nimi setkávala, stejně jako s dalšími lidmi. Byla duchem stále mladá, plná pochopení a zájmu o každého, o dění v obci i ve světě.

Vzpomínka na Jaroslava Hájka

V sobotu 21. srpna 2021 nás navždy opustil první polistopadový starosta Ostrovačic pan Jaroslav Hájek. Svůj úřad zastával jako neuvolněný starosta (tj. při svém hlavním zaměstnání) 3 volební období, tedy 12 let (1990 – 2002). Další 4 roky byl ještě členem zastupitelstva obce. 

Vzpomínka na paní Marii Mikšovou z Veverských Knínic

Katolický týdeník, dříve Katolické noviny, odebírám nepřetržitě už více než půl století. Těší mě, že jeho úroveň se velmi zkvalitnila.

Kulaté narozeniny léto 2016

V období, které uplynulo od vydání posledního čísla zpravodaje, se několik členů společenství Oříku dožilo významného životního výročí. Při této příležitosti jim do dalších let přejeme všechno dobré, radost a štěstí, hodně zdraví a spokojenosti, a především hojnost Božího požehnání.

Jak jsem odkryla svoje povolání, aneb Nic není náhoda

Během mše sv. ve farním kostele ve Starém Bohumíně v sobotu 6. srpna letošního roku proběhla slavnost věčných slibů Kamily Staňkové z Říčan, dnes sestry Marie Zdislavy.

Kulaté narozeniny zima přelom 2015-16

V období, které uplynulo od vydání posledního čísla zpravodaje, se v rámci společenství Oříku několik jeho členů dožilo krásných kulatých narozenin.

Při této příležitosti jim do dalších let přejeme jen všechno dobré, radost a štěstí, hodně zdraví a spokojenosti, a hojnost Božího požehnání.

Společné blahopřání dalším našim jubilantům

Kromě pana Zdeňka Pololáníka, je mezi námi několik dalších farníků, kteří v předchozím období oslavili kulatá životní výročí:

24. OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 9 (19. 12. 2010)
Autor článku: 

Společné blahopřání

Kromě pana faráře a paní učitelky Ludmily Franzové, jejichž letošním životním jubileím jsou v tomto čísle věnovány samostatné příspěvky, je mezi námi několik dalších farníků, kteří v dosavadním průběhu tohoto roku oslavili podobná životní výročí.

Osmdesáti let se dožila paní Marie Kvardová z Ostrovačic a paní Ludmila Žaloudková z Veverských Knínic.

Sedmdesáti pěti let se dožila paní Marie Ráčková z Říčan.

Padesátiny oslavili Ivo Ďásek z Říčan, Miriam Lepilová z Ostrovačic a Pavlína Kadlčková z Knínic.

Životní jubileum Antonína Ryšánka

V pondělí 16. března oslavil 60 let života pan Antonín Ryšánek z Říčan. Je znám především jako významný člen souboru Scholy sv. Petra a Pavla. K tomuto krásnému životnímu výročí mu přátelé, kamarádi a redakční rada Oříku přejí hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání. 

František Čertek: 75

Koncem října oslavil František Čertek své 75. narozeniny. Mladý duchem i svými aktivitami mohl by rozdávat elán a chuť do života mnoha daleko mladším spoluobčanům. Řadu let k plné spokojenosti pana faráře vykonává práci knínického kostelníka, zajišťuje korektní chod církevních obřadů a stará se o denní záležitosti kolem kostela.

Farníci mu dopředu popřáli už při mši sv. v neděli 19. října. I touto cestou mu děkujeme za veškerou starostlivost a čas věnovaný knínickému kostelu.

Do dalších let mu přejeme stálé zdraví těla i duše a vyprošujeme hojnost Božího požehnání. 

Poslední pouť pana Strakoně

Moje poslední setkání s panem Strakoněm bylo asi tři týdny před naší poutí do Mariazell. Nadšeně mi vyprávěl, že se dodatečně přihlásil a jestli pojedu také, prý se uvolnilo místo. Byla jsem trochu překvapená, vždyť podle seznamu, který jsem měla, byl autobus již plně obsazen. O nikom, kdo by se odhlásil, jsem zatím nevěděla. Řekla jsem mu o tom a zároveň dodala, že do našeho odjezdu se může ještě někdo odhlásit, vždyť to se stává. Rozcházeli jsme se s tím, že se opět brzy uvidíme.

Z posledního rozloučení s panem Janem Strakoněm

Pohřeb pana Strakoně proběhl v knínickém kostele 2. října 2014. Za farníky a přátele se s ním rozloučil Jiří Koch. Zde zveřejňujeme tu část projevu, která popisuje vztah zemřelého k církvi, farnímu společenství a knínickému kostelu.

Zlatá svatba v Ostrovačicích (říjen 2014)

9. října 2014 oslaví 50. výročí společného života manželé Marie a Viktor Mikuláškovi. Blahopřejeme! Ať jim Pán Bůh dopřeje mnoho dalších šťastných let. 

Životní výročí v roce 2014

V měsíci červnu se dožila krásných 80. narozenin paní Zdena Křížová z Knínic. Díky její iniciativě jsme v jubilejním roce 2009 poprvé uskutečnili farní výlet ke kapli Panny Marie Bolestné na Šmelcovně v údolí Bílého potoka, kam od té doby pravidelně a rádi každým rokem chodíme. Přejeme jí hodně osobní pohody, zdraví a stálou přízeň a ochranu Panny Marie!

Za Aničkou Staňkovou

.... Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, kdo smí stát na jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jehož duše nebaží po marnosti.
Ten přijme požehnání od Hospodina, odměnu od Boha, svého Spasitele ...

Z liturgie 20. prosince  - Žalm 24

Dvacátého prosince loňského roku nás zastihla bolestná zpráva, že dobrý Bůh povolal k věčnému životu naši sestru v Kristu - Aničku Staňkovou.

Stránky

Subscribe to RSS - Další lidé