Dvě zajímavé knihy

V roce 2009 vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří zajímavou bibliografii Matky Terezy od Grega Wattse „Temné noci Matky Terezy“. Jedná se o duchovní životopis, z nějž vyvstává barvitý a hluboce lidský portrét této drobné ženy. Cena 249,- Kč. Centrálním citátem jsou slova Matky Terezy „Nemůžeme dělat velké věci, můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou“. Na podkladě této knihy byl napsán i příspěvek k výročí 100. narození Matky Terezy (viz zde).

Další knihou, na kterou lze na tomto místě s dobrým pocitem upozornit, je publikace brněnského nakladatelství Cesta z roku 2004 s názvem „Stanislav Krátký – K PLNOSTI“. Jde o knihu rozhovorů Jana Mazance „s dobrým bratrem a biskupem skryté církve“, jak uvádí podtitul. Aktuálnost knihy podtrhlo nedávné úmrtí této velké kněžské osobnosti.

Autoři článků: