Jubilejní rok farnosti Veverské Knínice

Uběhla víc jak polovina letošního roku a z naplánovaných oslav 750. výročí trvání farnosti v naší obci se nám jich podařilo uskutečnit odpovídající poměrnou část. Z hlediska organizátorů docela úspěšně, na celkové hodnocení je času dost. Zdá se, že i farníci všech tří obcí jsou s průběhem spokojeni. Jen velmi stručně vzpomenu některé z akcí zařazených do vzpomínkových aktivit:

* Zahájení jubilejního roku proběhlo formou mše sv. v kostele sv. Mikuláše 29. 3. 2009 za účasti velkého počtu farníků a mnoha hostí - zástupců obce, veverského regionu, aj. Jubileum bylo připomenuto také v kostelích v Ostrovačicích a Říčanech.

* Velmi úspěšně byla hodnocena pouť "Ke kořenům naší víry" do kláštera Porta Coeli 16. 5. 2009. Musely být přistaveny 2 autobusy, účastnilo se jí přes 80 lidí. Vyvrcholením byla mše sv. v konventním kostele kláštera, v jejímž závěru nám sestřičky z kůru zazpívaly za doprovodu varhan. Kromě toho si účastníci prohlédli exponáty Podhoráckého muzea a pak ještě vystoupili na rozhlednu na Klucanině. Pouť byla ukončena obědem v restauraci "U zlatého lva" v Knínicích.

* V neděli 31. května se konalo vzpomínkové shromáždění v knínickém kostele, na němž byli modlitbami připomenuti všichni duchovní správci farnosti posledního století. Účastníci se přesunuli do Ostrovačic, kde proběhla vzpomínka na Mons. Bedřicha Provazníka. Nejdřívě v kostele, potom při bohatém občerstvení na faře.

* Začátkem června (3. 6.) jsme přivítali mezi sebou P. Karla Satoriu, který v Knínicích sloužil mši sv. a po ní přednášel o cisterciácké spiritualitě.

* Slavnost Božího těla proběhla společně pro farníky všech tří obcí opět ve Veverských Knínicích 14. 6. 2009. Po mši sv. prošel průvod středem obce. U venkovního oltáře, který byl instalován před původním vchodem do kostela, požehnal otec Ludvík obci, jejím obyvatelů a všem přítomným.

* Pro koledníky Tříkrálové sbírky, ministranty a další mládež byl 20. 6. 2009 připraven výlet do ZOO v Bystrci a na hrad Veveří. Závěr proběhl na zahradě ostrovačické fary se soutěžemi, hrami a nezbytným táborákem na závěr školního roku.

* Přes 120 účastníků přišlo (většinou pěšky) na lesní mši sv. u Helenčiny studánky v Podkomorských lesích. Sloužil ji otec Ludvík. Přítomní byli farníci z Ostrovačic, Žebětína, Kohoutovic, Bystrce. Největší počet dorazil z Knínic a Říčan (shodně po 33). Rozcházeli jsme se s ujištěním, že za rok tam půjdeme zase!

* Slavnost Nanebevzetí Panny Marie jsme oslavili pěší poutí ke kapli Matky Boží na Veveří, kde jsme se 8. srpna zúčastnili mše sv. A opět za účasti farníků z celého okolí (Ostrovačice, Říčany, Domašov, Javůrek, Vev. Bítýška, Bystrc, Veverské Knínice).

Oslavy jubilejního roku zdaleka nekončí. Jejich vyvrcholením bude biřmování, které proběhne v Knínicích 6. září. O tom lze číst na jiných místech tohoto zpravodaje. Číslo je obohaceno o několik fotografií z výše uvedených oslav, nejvíce z té poslední.

Autoři článků: