Koncert Tišnovského komorního orchestru (pozvánka)

26.05.2010 - 19:30

Ve středu 26. 5. v 19.30 se v římskokatolickém kostele sv. Václava v Tišnově koná poslední ze tří koncertů "Hudebního jara Zdeňka Pololáníka". Koncert se jmenuje "Ozvěny Velikonoc" a zazní na něm dvě rozsáhlé skladby Zdeňka Pololáníka:

  • Velikonoční cesta (pro sólo soprán a komorní orchestr)
  • Cantus psalmorum (pro sólo baryton s doprovodem klavíru)

Představme si krátce Tišnovský komorní orchestr:

Tišnovský komorní orchestr vznikl v roce 1996 jako neprofesionální smyčcové těleso, složené z hudebníků z Tišnova a z Brna a okolí. V jeho řadách jsou zastoupeni také hudební profesionálové jako stálí hráči nebo hosté. V minulých letech koncertoval Tišnovský komorní orchestr na mnoha místech ČR, především však na jižní Moravě, v okolí Brna, v Tišnově, Olomouci a Žďáru nad Sázavou. Za zmínku stojí také koncerty v Humenném, Snině a Seredi na Slovensku. Orchestr se zúčastnil řady festivalů vážné hudby, a to například v Humpolci, Blansku, Bučovicích a Miloticích, pravidelně účinkuje na festivalu Setkání v Olomouci.

Velkým potěšením pro celý orchestr jsou společná vystoupení s renomovanými herci, například Gabrielou Vránovou, Alfrédem Strejčkem, Ladislavem Lakomým, Františkem Derflerem, Jiřím Jurkou a vynikajícími sólisty Štěpánem Rakem, Jiřím Stivínem, Vítězslavem Drápalem, Vladislavem Bláhou, Martinou Macko nebo Václavem Hudečkem. Zpestřením umělecké činnosti je spolupráce s různými pěveckými sbory, např. Rastislav z Blanska, Svatopluk a FONS ze Žďáru a Královopolský chrámový sbor z Brna.

Do roku 2001 řídil orchestr Jiří Brychta, krátce Richard Kružík a posluchačka JAMU Hana Matušková. Od roku 2002 je uměleckým vedoucím Jaroslav Kolesa. V roce 2009 natočil orchestr svoje první CD společně se sopranistkou Martinou Macko a Královopolským chrámovým sborem s finanční podporou města Tišnova.