Láska Kristova ať je naší silou

K návštěvě Svatého otce Benedikta XVI. toho bylo napsáno opravdu hodně. Přesto bych se ráda s vámi podělila o několik myšlenek.

Svatý otec Benedikt XVI. přijel k nám ve svých 82 letech. Nehleděl na těžkosti s cestováním spojené, na zdraví, které jistě už není takové jako dřív. Co jej přivádí k nám do naší vlasti? Bylo to pouze pozvání? Jistě, ale nejen to, určitě mnohem víc! Je to láska, láska Kristova, která dává takovou sílu překonávat všechny těžkosti.

Příprava této vzácné návštěvy byla jistě hodně náročná. Uvědomujeme si však, že byla náročná i pro Sv. otce? Dokážeme být dostatečně vděčni za všechny dary, kterých se nám dostalo? Dokážeme i my v síle této lásky překonávat sami sebe, své pohodlí a často zbytečné výmluvy? Ať tato návštěva nezůstane v našich srdcích jen krásnou vzpomínkou a dokáže nás povzbudit i k naší odvaze svědčit o této lásce!

Vždyť kdo dává, dostává mnohem víc, víc přijme ... Pocit radosti, nadšení a všechny ty stopy, které tu Sv. otec zanechal, ať už mezi věřícími nebo nevěřícími, jsou toho dokladem.

A na závěr ještě slova Sv. otce: "Katolíci se nemohou spokojit s tím, že mají víru, ale musí hledat Boha stále víc a víc a učit se v dialogu s ostatními poznávat ho stále novými způsoby".

Záleží jen na nás, jestli se sami staneme poselstvím, jehož je papež svědkem.

Autoři článků: