Benedikt XVI.

Novéna k návštěvě Sv. Otce

Modleme se i v těchto dnech za návštěvu Sv. Otce:
Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že nás navštíví Svatý otec Benedikt XVI. Veď nás svou láskou, abychom se dobře připravili na setkání s tím, kdo řídí celou církev. Abychom ho přijali jako Marta a naslouchali mu jako Maria, když je navštívil Kristus.
Dej ať se zpevní naše víra, abychom pozorně naslouchali jeho slovům; ať se s nadějí otevřou naše srdce, neboť nám jistě přináší dobrou zvěst; ať se rozhoří naše láska, aby se u nás cítil dobře.

Témata:

Život farnosti:

Slovo otce biskupa Vojtěcha k 10. výročí návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně

Milé sestry, milí bratři,
zdá se to neuvěřitelné, ale 27. září uplyne již deset let od chvíle, kdy naši diecézi poprvé v její historii navštívil Svatý otec. Pro mnohé, kdo byli přítomni, patří bohoslužba papeže Benedikta XVI. na tuřanském letišti pro více než sto dvacet tisíc poutníků ke stále živým vzpomínkám. Od mnoha lidí, se kterými jsem se od té doby setkal, jsem slyšel, že to pro ně byl hluboký zážitek a významná chvíle jejich života. 

Benedikt XVI.

Celým světem obletěla zpráva, že Svatý otec Benedikt XVI. ukončí svůj úřad 28. února ve 20 hodin na vlastní přání.

Se jménem Josepha Aloise Ratzingera jsem se poprvé setkala v náboženské literatuře a ve Světle, kde mě vždy oslovily jeho úvahy a pojednání.

Pozorně jsem sledovala televizní přenos zádušní mše sv., kterou celebroval, a pohřební obřady za Jana Pavla II., jehož byl dlouholetým spolupracovníkem.

Arcibiskup Duka: zveme papeže na Velehrad

Na moravském Velehradě proběhly letos opět velkolepé slavnosti na počest svatých Cyrila a Metoděje. Hlavním celebrantem poutní mše 5. července byl kardinál Miloslav Vlk, účast věřících byla obrovská.

Brněnské družstvo Karat pro papeže

Výrobní družstvo Karat vzniklo 22. 10. 1945 v Brně. Od samého počátku až do současnosti patří Karat mezi největší výrobce zlatých a stříbrných šperků v České republice.

Mnohaleté zkušenosti spojené s tradiční zručností moravských zlatníků jsou zárukou trvalé kvality v oboru. Vedle tradiční ruční výroby šperků využíváme také nejmodernější výrobní metody a technologie.

Láska Kristova ať je naší silou

K návštěvě Svatého otce Benedikta XVI. toho bylo napsáno opravdu hodně. Přesto bych se ráda s vámi podělila o několik myšlenek.

Svatý otec Benedikt XVI. přijel k nám ve svých 82 letech. Nehleděl na těžkosti s cestováním spojené, na zdraví, které jistě už není takové jako dřív. Co jej přivádí k nám do naší vlasti? Bylo to pouze pozvání? Jistě, ale nejen to, určitě mnohem víc! Je to láska, láska Kristova, která dává takovou sílu překonávat všechny těžkosti.

Dva dny s papežem

V letošním roce se v naší farnosti uskutečnilo mnoho zajímavých událostí. Mezi ty nejdůležitější patřily oslavy k 750letému výročí vzniku farnosti ve Veverských Knínicích, slavnost biřmování a návštěva papeže v naší brněnské diecézi.

Svatý otec navštívil tři česká významná města. V sobotu 26. září se v Praze setkal se zástupci zasvěcených osob a také s prezidentem České republiky, který ho doprovázel na jeho třídenní návštěvě. V neděli 27. září pak Benedikt XVI. sloužil mši svatou na tuřanském letišti v Brně, o den později pak i na Proboštské louce ve Staré Boleslavi.

Třetí den návštěvy Sv. otce

- Mše sv. ve Staré Boleslavi
- Poselství mládeži
- Rozloučení na letišti v Praze

V pondělí 28. září slavil Benedikt XVI. ve Staré Boleslavi, v den umučení sv. Václava, mši svatou za přítomnosti domácích i zahraničních biskupů, kněží, jáhnů a desetitisíců věřících laiků.

Druhý den návštěvy Sv. otce

- Mše sv. na letišti Brno-Tuřany
- Anděl Páně (tamtéž)
- Ekumenické setkání v Praze
- Setkání s členy akademické obce

Sv. otec Benedikt XVI. dnes (27. 9. 2009) jako první papež v historii od jejího založení v r. 1777 navštívil brněnskou diecézi.

První den návštěvy Sv. otce

- Uvítací obřad na letišti Praha-Ruzyně
- Návštěva u Pražského Jezulátka
- Setkání s civilními a politickými autoritami
- Nešpory

Zatímco se Sv. otec modlil nešpory v pražské katedrále sv. Víta, spolu s mnoha tisíci věřících, v brněnské diecézi vrcholily přípravy na nedělní bohoslužbu.

Denně sms od papeže

Modleme se, aby návštěva Sv. Otce Benedikta XVI. přinesla hojné duchovní ovoce v našem životě a životě celého našeho národa. V pastýřském listu dne 6. září 2009 nás biskupové vyzývají k novéně k přípravě na návštěvu Sv. Otce (na webových stránkách k návštěvě Sv. Otce je možné stáhnout si jak pastýřský list tak brožurku k novéně). Biskupství brněnské připravilo kromě toho projekt nazvaný „Denně SMS od papeže“.

Benedikt XVI.

  • Papež Benedikt XVI. (vlastním jménem Joseph Ratzinger) se narodil 16. dubna roku 1927 v Marktl am Inn (Německo). V roce 1939 začal studovat v přípravném arcibiskupském semináři sv. Michala v Traunsteinu. V letech 1947-51 absolvoval studium teologie a filozofie na univerzitě v Mnichově.

Program nedělní návštěvy papeže v Brně

Vrcholem papežské návštěvy pro naši diecézi je mše sv. Svatého Otce v Brně v neděli 27. září 2009. Praktické informace k této mši sv. si můžete přečíst v dopise brněnského biskupa Vojtěcha Cikrle.

Zde přinášíme podrobný program celého nedělního dopoledne:

04:00 Otevření areálu letiště Brno-Tuřany
06:00 Průvod se sochou Panny Marie Tuřanské
06:30 Přivítání poutníků, organizační pokyny

Návštěva Sv. Otce (pozvánka)

27.09.2009 - 10:00

Blíží se významná událost v životě české a moravské církve: návštěva Sv. Otce Benedikta XVI. v naší vlasti. Program návstěvy Sv. Otce je následující:

Sobota 26. září

Svatý otec přiletí dopoledne na ruzyňské letiště

Subscribe to RSS - Benedikt XVI.