Máme nového faráře

Ke dni 1.11.2006 dostaly naše farnosti kvůli dlouhodobé nemoci P. Bedřicha Provazníka nového administrátora. Stal se jím - již převážně zastupující - P. Dominik Eremiáš, OSB, farář v Domašově.

Co nám prozradil o svém životě?

P. Dominik se narodil 2.11.1961 v Brně z věřících rodičů jako poslední ze šesti sourozenců. Jeho maminka se letos dožívá 90 let. Vyučil se v drogerii. V roce 1982 pocítil touhu po kněžství a řeholi. Kvůli komunistickému režimu emigroval v roce 1984 do Itálie, kde v Nursii žil v benediktinském řeholním společenství a v Assisi studoval teologii. V roce 1994 se vrátil do Čech, kde byl na Břevnově vysvěcen na kněze.

Proč si vybral zrovna benediktinskou řeholi?
Zaujalo ho přesné rozvržení dne. Tento denní řád vytváří duchovní řád v životě člověka. Kontemplativní založení benediktinů odpovídá jeho introvertní povaze.
Co si myslí o ženách?
Ženy dotváří celek muže. Zralost ženy a muže se projeví tak, že jsou schopni přijmout protiklad v tom druhém.
Jak vidí dnešní farnosti?
Živá farnost se pozná ne podle počtu lidí, ale podle vztahu mezi nimi.

Nezapomínejte na naše kněze, budou stále potřebovat naše modlitby - P. Bedřich v nemoci a P. Dominik ke zvládnutí všech služeb a povinností, kterých mu opravdu hodně přibylo.

P. Dominika za všechny farníky „vyzpovídala“
Zdeňka Nejezchlebová

Autoři článků: