Naše společenství

Jsme společenstvím tří obcí – tato slova vyslovil nedávno zesnulý o. Bedřich.
Podle zkušenosti zde působících kněží jsou tato slova však spíše zbožným přáním. V jednotlivých našich kostelích jsou sice určité náznaky společenství, do skutečného společenství máme zatím ještě daleko.


Nelze než si přát, aby se to změnilo a aby mezi námi panovala láska. To je největší přání Ježíše Krista, který se při Poslední večeři modlí za jednotu a lásku mezi křesťany. Naši mocní patroni kéž se za nás v tomto ohledu přimlouvají! Panna Maria kéž nás shromažďuje a přikrývá pod svým pláštěm, protože do nebe vstoupíme (nebeskou bránou, lat. porta coeli) jedině spojeni s ostatními (viz taky zde).

Tyto webové stránky si jako svůj nejdůležitější cíl kladou komunikaci mezi jednotlivými farníky napříč našimi obcemi. Snad přispějí k budování našeho společenství!