Porta coeli

Klášter Porta coeli národní kulturní památkou

Na seznamu 38 nových národních kulturních památek (NKP) najdeme řadu církevních objektů a vzácných uměleckých děl. „Všechno jsou to památky mimořádného významu, žádná z nich není nějak vybočující,“ říká kunsthistorik Jan Royt a na otázku KT, kterou z nich přesto pokládá za největší perlu, dodává: „Pokud mám vybrat jednu, pak je to klášter Porta coeli v Předklášteří u Tišnova, protože jde o klenot ranně gotické architektury se vzácně dochovaným figurálním portálem.“

Převzato z Katolického týdeníku č. 8/2010

Krátce z historie cisterciáckého řádu

V návaznosti na besedu s P. Karlem Satoriou o cisterciácké spiritualitě uveřejňujeme stručný popis tohoto mnišského řádu. Je určen především těm, kteří se besedy nemohli zúčastnit. Byl ovšem převzat z brožury "Klášter Porta coeli", jejímž autorem je Dr. Josef Zacpal, vedoucí Podhoráckého muzea v Předklášteří.

Rozhovor se sestřičkami z Porta coeli

V souvislosti s poutí do kláštera Porta coeli v sobotu 16. května nám sestřičky odpověděly na několik otázek. Tento elektronický rozhovor rádi otiskujeme a sestřičkám děkujeme! Za účastníky poutě se ptal J. Koch.

1. Přibližte nám, prosím, poslání ženské větve cisterciáckého řádu

Dějiny farnosti Veverské Knínice

Farnost Veverské Knínice má velmi dlouhou historii. První zmínka (ve Vlastivědě moravské) o tom, že Knínice jsou farní obcí, pochází z roku 1259.

Proto v r. 2009 slavně oslavujeme kulaté 750. výročí jejího vzniku.

Naše společenství

Jsme společenstvím tří obcí – tato slova vyslovil nedávno zesnulý o. Bedřich.
Podle zkušenosti zde působících kněží jsou tato slova však spíše zbožným přáním. V jednotlivých našich kostelích jsou sice určité náznaky společenství, do skutečného společenství máme zatím ještě daleko.

Subscribe to RSS - Porta coeli