Pavel Posád, 19. biskup litoměřický

Otec Mons. Mgr. Pavel Posád, 19. biskup litoměřický

Liturgii za zesnulého pana faráře Bedřicha Provazníka v sobotu 10. 2. 2007 v kostele u sv. Tomáše v Brně jako hlavní celebrant vedl otec biskup Pavel Posád. Obřady v kostele v Ostrovačicích měl vést brněnský biskup otec Vojtěch Cikrle. Vzhledem k jeho náhlému onemocnění ho zde zastoupil a za diecézi se rozloučil generální vikář Mons. Jiří Mikulášek, a vlastní obřady vedl opět otec biskup Pavel Posad. Dovolíme si osobnost otce biskupa Pavla našim farníkům krátce přiblížit. Přetiskujeme jeho životopisná data z webových stránek Litoměřického biskupství (www.biskupstvi-ltm.cz).

Otec Mons. Mgr. Pavel Posád, 19. biskup litoměřický, se narodil 28. 6. 1953 v Budkově na okrese Třebíč, a pokřtěn byl v kostele sv. Martina v Budkově 1. 7. téhož roku. Pochází ze sedmi sourozenců, nejstarší bratr zemřel ve věku dvou let. Rodiče pracovali v zemědělství.

Po ukončení Základní školy v Budkově pokračoval ve studiu na gymnáziu v Moravských Budějovicích. Po maturitě v roce 1972 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze, se sídlem v Litoměřicích. Absolutorium obdržel v roce 1977 a 26. 6. 1977 byl v Brně vysvěcen biskupem Josefem Vránou na kněze pro brněnskou diecézi.

Kněžskou službu vykonával po tři roky jako kaplan nejdříve v Pozořicích, potom v Brně-Židenicích a v Lomnici u Tišnova. Od roku 1980 působil jako farář v Ratíškovicích, okr. Hodonín. Po dvou letech byl na žádost tehdejší státní správy přeložen do pohraniční farnosti Drnholec na Břeclavsku. V roce 1989 byl ustanoven duchovním správcem v Třešti.

Po pádu komunistické totality se stal farářem u sv. Tomáše v Brně. Po třech letech byl jmenován spirituálem olomouckého Arcibiskupského kněžského semináře. Kromě výchovy bohoslovců se věnoval trvalé formaci kněží a stálých jáhnů brněnské diecéze. Vede duchovní cvičení laiků (exercicie). Jedenáct let byl členem kněžské rady. Je členem komise České biskupské konference pro kněžstvo.

Diecézním biskupem v Litoměřicích byl jmenován v poledne 24. prosince 2003, biskupské svěcení přijal v litoměřické katedrále sv. Štěpána 28. února 2004.

Heslo biskupa Pavla: DUC IN ALTUM - ZAJEĎ NA HLUBINU

On sám k tomu na tiskové konferenci v Brně 6. 1. 2004 řekl: „Pro každého biskupa je heslo jakýmsi životním mottem. Já jsem nepočítal s tím, že budu biskupem, takže jsem žádné heslo v šuplíku neměl a tak toto heslo je spíš mé spontánní rozhodnutí. Zvolil jsem ho podle koncepce současného papeže, který chce, aby se člověk třetího tisíciletí vrátil zpět ke Kristu. Tuto větu „Zajeď na hlubinu - Duc in altum“ řekl Kristus učedníkům, kteří byli vyčerpáni neúspěšným rybolovem. A to je situace lidstva v dnešní době. A do této skepse a beznaděje volá Ježíš tuto větu, a tak jim určuje nové zaměření a vlévá novou odvahu. Myslím si, že litoměřická diecéze může prožít novou výzvu právě skrze toto heslo. Zvlášť pokud chápeme tuto diecézi dnes jako misijní a opuštěné, a ne zrovna kvetoucí území. Je to výzva k tomu, znovu se pokusit tam, kde již není lidské naděje. Znovu dát naději. Asi by tam člověk ani nešel, kdyby tuto naději neměl".

Autoři článků: