Pěší pouť na Velehrad 2011

25.08.2011 - 16:00

Tak jako v minulých letech, i letos se pořádá ke konci srpna pěší pouť na Velehrad. Lidé putují pěšky na Velehrad z různých částí naší republiky.

Pouť vrcholí v sobotu 27. srpna v poledne v bazilice mší svatou, kterou bude sloužit kardinál Miloslav Vlk.

Pro farníky z našich farností a z okolí připadají v úvahu tyto dvě možnosti:

  1. Tradičně na pouť chodí farníci ze sousední farnosti Brno-Bystrc. Z Brna-Bystrce vyjde letos brněnský proud ve středu 24. srpna a připojí se k vranovsko-znojemskému proudu v Blučině. Další informace sledujte zde. Svědectví místních pěších poutníků můžete číst zde a zde.
  2. Jinou možností je připojit se k místnímu faráři, který již tradičně chodí pěšky na Velehrad spolu s farníky z Ratíškovic v tzv. „jižním“ proudu. Z Ratíškovic se vychází ve čtvrtek 25. srpna odpoledne.

Další možnosti jsou popsány v pozvánce na pouť z minulého roku.

Poutníci, kteří se zúčastnili pouti v minulých letech, mají krásné a nezapomenutelné zážitky z pouti na celý život.

Zpravodajství z pouti v minulých letech