Postní duchovní obnova 2010

V sobotu 20. února 2010 se u nás na faře konala postní duchovní obnova, kterou tentokrát vedl Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D, bývalý kaplan v Ostrovačicích (před 13 roky), v současné době přednáší biblické vědy na CMTF UP v Olomouci (více o něm je možno se dovědět zde).

Jak napovídá specializace P. Marečka i název duchovní obnovy ("Postní doba a Písmo svaté"), v centru naší pozornosti bylo Písmo svaté. Prošli jsme postupně několik textů z Písma (Mt 6 - text Popeleční středy, Lk 3 - text 1. neděle postní, rovněž třeba texty Květné neděle) i několik témat obsažených v těchto textech (modlitba, půst, almužna, zákon, přikázání lásky, víra) - prostě v nádherné syntéze všechno, co souvisí s postní dobou.

Pro účastníky tohoto setkání (včetně tříměsíčního Martina se přednášek zúčastnilo 35 farníků, na mši sv. nás bylo více) vše řečené může být určitým programem a současně povzbuzením pro dobré prožití postní doby.

Více o akci je možno se dovědět zde.