Pozdrav na začátku postu (1994)

MILÍ FARNÍCI,
Popeleční středou jsme vstoupili do postní doby. Je to doba vnitřní duchovní obnovy, větší soustředěnosti, nároku na vnitřní obrácení, očišťování od hříchů a smíření s bratry a sestrami.
Ať Vás nastávající řádky [farního zpravodaje] inspirují ke konkrétním rozhodnutím ve smyslu změny svého smýšlení a jednání.
Aby se nám všem dařilo uskutečňovat toto svatopostní předsevzetí, k tomu Vám žehná
Váš duchovní otec.

Autoři článků: