Římskokatolická církev

Římskokatolická církev, v běžné mluvě často označovaná nepřesně jako katolická církev, je největší z třiadvaceti autonomních katolických církví a jedinou západní katolickou církví.

Asi 1 115 miliónů pokřtěných římských katolíků činí římskokatolickou církev největší křesťanskou církví zahrnující polovinu všech křesťanů (přehled křesťanských církví můžeš najít zde) a největší náboženskou organizací na světě.

V České republice se k ní podle posledního sčítání lidu (2001) hlásí 2 740 780 věřících.

Coby organizaci určuje fungování římskokatolické církve Kodex kanonického práva (zkráceně CIC, vydán 1983).
2. vatikánský koncil deklaroval ve své konstituci Lumen gentium (čl. 8), že „jedna, svatá, katolická a apoštolská“ církev „subsistuje (uskutečňuje se) v katolické církvi a je řízena Petrovým nástupcem (= papežem) a biskupy ve společenství s ním.“

(zpracováno podle wikipedie)

O struktuře římskokatolické církve můžeš číst zde, o její struktuře v České republice zde. Dějiny římskokatolické církve jsou dobře zpracovány ve wikipedii. Kodex kanonického práva, dokumenty 2. vatikánského koncilu a jiné církevní dokumenty lze stáhnout zde.