Struktura církve v České republice

Katolická církev v České republice se dělí na dvě církevní provincie: českou církevní provincii a moravskou církevní provincii (a ty obsahují jednotlivé diecéze).

1. Česká církevní provincie

Českou církevní provincii tvoří:

  • arcidiecéze pražská
  • diecéze českobudějovická
  • diecéze královéhradecká
  • diecéze litoměřická
  • diecéze plzeňská

2. Moravská církevní provincie

Moravskou církevní provincii tvoří:

Apoštolský exarchát

V ČR působí také apoštolský exarchát - organizačně a právně církevní útvar pro katolíky byzantsko-slovanského obřadu (řeckokatolíky), kteří žijí na území České republiky.

(zdroj: Katalog brněnské diecéze, Brno 2007, str. 9).

Odkazy na webové stránky jednotlivých diecézí

arcidiecéze pražská | diecéze českobudějovická | diecéze královéhradecká | diecéze litoměřická | diecéze plzeňská | arcidiecéze olomoucká | diecéze brněnská | diecéze ostravsko-opavská.