Křesťanství

Jak jsme vnímáni

Letos v létě jsem byl svědkem následující události. Zrenovovaná venkovská fara, nabízející možnost celoročního ubytování, pronajala prostory vysokoškolským studentům. Překvapilo mne, že studenti (humanitního oboru!) začali po svém ubytování odstraňovat ze stěn pokojů předměty s křesťanskou tematikou, tedy křížky a obrázky svatých. Na můj dotaz, proč tak dělají, dostalo se mi následujícího vysvětlení: „Není naší povinností dívat se na symboly učení, se kterým jako ateisté nesouhlasíme.

Ekumenická neděle v Brně 2010

19.09.2010 - 17:00

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference zvou k účasti na ekumenické bohoslužbě, která se tradičně koná třetí neděli v září na řadě míst České republiky. V Brně letos proběhne 19. 9. 2010 v 17 hodin v Červeném kostele Českobratrské církve evangelické na Komenského náměstí v Brně.

Titul "křesťan"

Nejdůležitějším titulem je „křesťan“

Pod tímto názvem uveřejnil Katolický týdeník ve svém 43. čísle článek P. Jiřího Kani z Blanska, kterým odpovídá na otázku čtenáře, jaké jsou v pokoncilní církvi kněžské hodnosti a tituly.

Chrismon. Známe výtvarnou symboliku křesťanů?

Z prolnutí řeckých písmen CH a R vznikl grafický symbol Krista, zvaný CHRISMON.
Astronomové naší doby prokázali, že v říjnu roku 312 utvořily hvězdy na obloze nad Itálií obrazec podobného tvaru. Úkaz byl zřejmě vyložen jako znamení, z něhož císař Konstantin pro sebe odvodil Boží pokyn: „In hoc signo vinces - V tomto znamení zvítězíš.“
Na sarkofágu ze 4. století, který je nyní uložen ve Vatikánském muzeu, je Chrismon symbolem Života, který v Kristu přemohl smrt a vystoupil z hrobu, marně střežen římskými vojáky.

Ryba. Známe výtvarnou symboliku křesťanů?

I v našich zpěvnících se nacházejí symboly či písmena, která bychom měli umět vysvětlit. Tady je tedy vysvětlení jednoho z nejstarších symbolů a zároveň i nápisu křesťanského světa.

Přehled křesťanských církví

Procenta křesťanů v zemích světa

Stručný přehled křesťanských církví

Původně se jediná církev Kristova realizovala jako společenství jednotlivých místních církví. Pojítkem mezi nimi byla Petrova služba a kolegialita biskupů. Mezi jednotlivými společenstvími byly rozdíly v liturgii, ve výkladu pravd víry a v organizaci. To nepřekáželo až do té doby, kdy tyto rozdíly přerostly v herezi a schizma.

Římskokatolická církev

Římskokatolická církev, v běžné mluvě často označovaná nepřesně jako katolická církev, je největší z třiadvaceti autonomních katolických církví a jedinou západní katolickou církví.

Asi 1 115 miliónů pokřtěných římských katolíků činí římskokatolickou církev největší křesťanskou církví zahrnující polovinu všech křesťanů (přehled křesťanských církví můžeš najít zde) a největší náboženskou organizací na světě.

V České republice se k ní podle posledního sčítání lidu (2001) hlásí 2 740 780 věřících.

Subscribe to RSS - Křesťanství