Schola sv. Petra a Pavla

Sbor začal své působení od září 1993. Nejprve v prostorách OÚ ve velké zasedací síni, po krátké době v kostel a trvale zakotvil v prostorách rodinného domku u Ryšánků z důvodu nepraktického přenášení nástrojů na úřad či velké zimy v kostele. Vznikl jako sbor dětí a mládež a hned v prvním roce dostal svůj název Schola sv. Petra a Pavla.

V době 7 letého působení sloužil především při mších v kostele v Říčanech a v Ostrovačicích kromě významných církevních slavností a svátků zpíval často i při jiných příležitostech. Zúčastňoval se pravidelně přehlídky - Setkání chrámových sborů dětí a mládeže v Brně u sv. Augustina, uspořádal několik koncertů duchovní hudby v místním kostele a v blízkém okolí, po 4 roky vystoupil při zahájení Výstavy růží.

V roce 1998 byla založena malá schola pro školní děti. Po velkém zájmu dětí v prvním roce (vystřídalo se až 25 dětí) se počet ustálil na 6 - 10 děvčátkách a dostal název Světlušky. Po rozpadu velké scholy začali s malými dětmi přicházet do zkoušek i rodiče. Sbor pomalu dostával dnešní podobu. Proto se opět vrátil k původnímu názvu podle patronů říčanského kostela.

Nadále se zúčastňoval přehlídky sborů v Brně, kde ho věrně po 13 let s velkým nadšením doprovázel kněz zdejší farnosti Mons. Bedřich Provazník se sestrou Helenou Maláškovou. Díky tomuto knězi se sboru dostávalo velké duchovní i hmotné podpory včetně cenných rad a zájmu o scholu. Uměl si udělat čas na zkoušky a rád se přidával k malým zpěváčkům svým zvučným hlasem. Počet členů se zpočátku pohyboval v rozmezí 15-23 zpěváků, v současné době jich má 15. Z toho 7 dětí a 8 dospělých. Vzhledem k malým dětem bylo potřeba kromě vícehlasých skladeb zařadit repertoár přiměřený věku dětí se stálým zaměřením na liturgickou hudbu. I přes nezvykle velkou věkovou hranici zpěváků (8 - 60 let) vytváří krásné a živé společenství, kde není nouze o humor, dobrou náladu a optimismus. Hlavním pojítkem sboru je nejen láska k hudbě a zpěvu, ale i víra v Boha. Zpívá k oslavě Boží a pro radost věřícího lidu.

(Říčany, 770 let od první písemné zmínky, Brno 2007, str. 114-115).