Naše diecéze

Brněnská diecéze

je jednou z osmi diecézí římskokatolické církve v České republice.

Hlavní údaje o brněnské diecézi

  • Současný biskup: Mons. Ing. Pavel Konzbul.
  • Rozloha: 10 597 km2.
  • Kraje, na jejichž území se diecéze rozkládá: Jihomoravský a Vysočina.

 • Kraje, do jejichž území diecéze zasahuje: Jihočeský, Pardubický a Olomoucký.
 • Počet děkanátů: 20 (jejich seznam můžeš najít zde).
 • Počet farností: 449.
 • Počet obyvatel: 1 354 361 – údaje ze sčítání v r. 2001.
 • Počet římskokatolických věřících: 533 250 (tj. 39,4 %) – údaje ze sčítání v r. 2001.

(Katalog brněnské diecéze, Brno 2007, str. 11).

Dějiny brněnské diecéze

Brněnská diecéze vznikla v roce 1777, takže nedávno, v r. 2007 slavila své 230. výročí. Za tu dobu zde působilo 13 sídelních biskupů. Podrobněji o dějinách brněnské diecéze čti zde, o brněnském biskupovi zde.

Znak Biskupství brněnského

Od počátku biskupství v Brně byl jako znak užíván čtvrcený štít. Dvě pole připomínala zakladatelku biskupství císařovnu Marii Terezii, dvě byla obměnou znaku olomoucké diecéze, ze které byla brněnská diecéze vyčleněna.
Přestávka v užívání původního znaku a zjevná vazba na habsburskou monarchii vedly biskupa Karla Skoupého k tomu, že v roce 1946 určil jako znak biskupství černý štít se zlatými vztyčenými zkříženými klíči, podloženými vztyčeným stříbrným mečem s červeným jílcem a záštitou. Takto zvolený znak vychází z patrocinia katedrály.

(Katalog brněnské diecéze, Brno 2007, str. 13).

Modlitba za brněnskou diecézi

Všemohoucí Bože, děkujeme ti za všechny dary a milosti, kterými jsi zahrnul nás i předcházející generace naší diecéze. Prosíme tě, pomáhej nám, ať v rozdílnosti našich služeb zůstaneme věrni svému poslání stávat se uprostřed dnešní společnosti znamením a darem tvé lásky.
Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem i navzájem mezi sebou, aby tě skrze nás ostatní poznávali - jako Otce a záruku naplnění smyslu života.
Na přímluvu Panny Marie, Matky církve, patronů svatého Petra a Pavla i všech dalších světic a světců spojených s brněnskou diecézí* i s celou církví o to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

* O světcích a světicích spojených s brněnskou diecézí čti zde, o poutních místech na území diecéze zde.