Uvedení Jana Vokála do úřadu diecézního biskupa

14.05.2011 - 15:00

Mons. Jan Vokál, jmenovaný 25. biskupem královéhradeckým, přijme biskupské svěcení z rukou kardinála Tarcisia Bertoneho, SDB, vatikánského státního sekretáře, v sobotu 7. 5. 2011 v 16:30 v bazilice sv. Petra ve Vatikánu (u oltáře katedry).

Slavnostní intronizace, při níž se ujme úřadu diecézního biskupa, se uskuteční v sobotu 14. 5. 2011 v 15:00 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Všichni věřící jsou srdečně zváni k účasti na této historické události místní církve. Od 13 h je možné se zúčastnit modlitebního setkání v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po skončení obřadu nový biskup pozdraví přítomné při veřejném přípitku na Velkém náměstí. Prosíme o modlitbu za celou diecézi a jejího nového pastýře!

Další informace o novém biskupovi naleznete zde.