Vánoční přání (2005)

Přišel láskou zmapovat svět
Má moc z duší vysát jed trpkých smutků
Chce obnovit rozbitý obraz lidství zraněného
Denně všem nabízí internetové spojení mezi nebem a zemí
Slova a činy tvé dovede naladit na kosmickou harmonii
Nad propastí našich vin vybudoval viadukty smíření a pokoje
A přesto svět jde dál od ničeho k ničemu
Člověk kazisvět má stále zelenou
Rafiky světa ukazují za pět minut dvanáct
Moc času nezbývá
Pospěš si k Betlému k tomu jenž od ŽIVOTA klíče má
.

P J. Veselý

Milí přátelé, sestry a bratři,
vděčně přijímám příležitost Vás všechny pozdravit v obnoveném farním zpravodaji. K letošním vánočním svátkům Vám přeji, abyste se nejen setkali v radostném kruhu Vašich rodin, ale také abyste poznali, co Bůh pro nás vykonal, že nám dal svého jediného Syna, který se pro nás stal člověkem, narodil se v Betlémě a přinesl nám zprávu o tom, že nebeský Otec nás stále miluje, že je s námi a že pro nás všechny má to nejlepší poselství: jak žít plný, krásný,
hodnotný život s dobrými vztahy k lidem i samotnému Bohu.
Ať Světlo vánoční posvátné noci Vám prozáří všechny dny Nového Roku.

Váš farář Bedřich Provazník

Autoři článků: