Velikonoční přání

R. Guardini napsal:

Pane, to je ta radostná zvěst, kterou jsi lidstvu přinesl:
že po každém Velkém pátku přicházejí Velikonoce.
Že každé utrpení je pramenem požehnání, ba i smrt sama je
semenem nového života každému, kdo se Tě nespustí.
Budeme-li s Tebou trpěti, budeme i s Tebou oslaveni.
Nauč nás všechny tomu rozuměti.

Zvedni ruku, kterou jsem kdysi přibil,
a vytáhni ji nad mou hlavou.
Otevři Srdce, které jsem kdysi probodl
a vylij na duši mou potřebné milosti.
Otevři ústa, jež jsem kdysi naplnil žlučí,
a vyslov nade mnou požehnání své lásky.

Amen.

RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ PROŽITÍ
SVÁTKŮ KRISTOVA VZKŘÍŠENÍ
A NAŠÍ SPÁSY,
HOJNOST MILOSTI A POKOJE
vyprošuje všem

P. Bedřich Provazník

Autoři článků: