Velikonoční přání (2006)

Velikonoční

Nic nechtít
a všechno dát
Být jako zrno
skryté v zemi
vydat se do krajnosti
A potom zemřít
v pravý čas
a proměnit se v nový klas
Být rozemlet
a jako živý chléb
posílit putující
na cestě každodenní

Být jako zrno
skryté v zemi
vydat se do krajnosti
A přitom beze smutku
radost rozdávat
a s celým vesmírem
každý den
zazpívat vděčně
ALLELUJA

Josef Veselý

Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe: prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy.“

(Vstupní modlitba ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně)

Milí farníci,

ze srdce Vám přeji, abyste o nastávajících svátcích hlouběji pronikli do tajemství Velikonoc a získali z nich duchovní užitek.

Váš farář Bedřich Provazník

Autoři článků: