Větší celek našich farností

Naše farnosti jsou součástí

  • Římskokatolické církve
  • Brněnské diecéze
  • Rosického děkanství

Římskokatolická církev, v běžné mluvě často označovaná nepřesně jako katolická církev, je křesťanskou církví, je současně největší z třiadvaceti autonomních katolických církví a jedinou západní katolickou církví.

Ve struktuře římskokatolické církve důležitou roli hrají diecéze.
Jednou z osmi diecézí církevních provincií české a moravské je diecéze brněnská.
Člení se na 20 děkanátů, nás zajímá především děkanát rosický, jehož součástí jsou i naše dvě farnosti.