Zdeněk Pololáník - bibliografie

I. Lexika, komentované katalogy (výběr)

ČSHS II, 1965 (s. 342-343, Bohumír Štědroň).
Riemann Musik Lexikon. Ergänzungsband. Personenteil L-Z (B. Schott´s Söhne, Mainz 1975, s. 396).
MEH 1983 (s. 507-508).
New Grove 1 (sv. 13, s. 49, Oldřich Pulkert).

Katalog hudebnědramatických děl (Dilia, Praha 1984, s. 185-186), též německy (1985) a anglicky (1989).
ČSS 1985 (s. 220-221, Alena Němcová).
Dizionario enciclopedico universale delle musice e dei musicisti diretto de Alberto Basso. le biografie, díl 6. (UTET, Torino 1988, s. 70).
Slonimsky, Nicolas: Baker's Biographical Dictionary of Musicians (Schirmer, 8. edice 1992, s. 1426-27).
Březina, Václav: Lexikon českého filmu (Filmové nakladatelství Cinema Praha 1996, s. 71, 168-169, 203, 257, 274, 329-330, 391, 496-497).
SČHK 1997 (s. 81, 82, 653).
HSPK 1999 (s. 415).
Český taneční slovník (Praha 2001, s. 196-7, 252, 262, 297).
Český hraný film 1961-1970 (Národní filmový archív, Praha 2004, s. 172-173, 579-582).
New Grove 2 (sv. 20, s. 44-45, Oldřich Pukl, Karel Steinmetz).
MGG 2 (Personenteil 13, 2005, s. 743, Jiří Zahradníček).

II. Ostatní

a) diplomní práce

Šiler, Jaroslav: Variace pro varhany a klavír Zdeňka Pololáníka (JAMU 1961).
Kučera Zdeněk: Skladatel Zdeněk Pololáník - 1. symfonie (pedagogická fakulta UJEP Brno1983).
Hrdličková, Stella: Skladatel Zdeněk Pololáník - Proglas, Zpěv mrtvých dětí (Konzervatoř Brno 1985).
Vašíčková, Jana: Skladatel Zdeněk Pololáník (Konzervatoř Ostrava 1987).
Krejsová, Hana: Zdeněk Pololáník - Esultazio e pianto (Konzervatoř Kroměříž 1988).
Ovčačíková, Lenka: Skladatel Zdeněk Pololáník (Konzervatoř Praha 1989).
Akubžanová, Michaela: Hudební skladatel Zdeněk Pololáník a jeho loutkový balet Popelka (pedagogická fakulta MU Brno 1991).
Dvořáčková, Stella: Zdeněk Pololáník - písňový cyklus Velikonoční cesta (JAMU 1992).
Pololáníková, Jana: Varhanní skladby Zdeňka Pololáníka (JAMU 1993).
Zadina, Josef: Duchovní hudba v dílech moravských skladatelů (JAMU 1993).
Fialová, Drahomíra: Hudba brněnských skladatelů (Bratislava 1993).
Škop, Karel: Vokální dílo Zdeňka Pololáníka se zaměřením na Cantus psalmorum (JAMU 1995).
Miškaříková, Věra: Duchovní hudba Zdeňka Pololáníka (Univ. Palackého Olomouc 1997).
Kovářová, Naděžda: Zdeněk Pololáník a jeho vokální dílo (Konzervatoř Teplice 2000).
Lajnerová, Markéta: Počátky Nové hudby v Čechách (UK Praha 2000, s. 93, 111-112, 125).
Hrubý, Jiří: Velikonoční cesta - Zdeněk Pololáník (Církevní konzervatoř Kroměříž 2002).
Fryaufová, Marcela: Zdeněk Pololáník - život a dílo (Konzervatoř Brno 2002)
Ryšánková, Barbora: Osobnost Zdeňka Pololáníka a duchovní hudba v liturgii (Konzervatoř Brno 2005).
Prudil, Miloslav: Mše Zdeňka Pololáníka v kontextu liturgické reformy II. vatikánského koncilu (Univ. Palackého Olomouc 2005)
Málková, Kateřina: Zdeněk Pololáník , život a dílo (varhanní sonáta bravura) AMU Praha 2007
Múčková, Marie: Skladby Zdeňka Pololáníka ze začátku 60. let XX. století pro brněnský soubor Musica nova (MU Brno 2007).

b) pasáže v knižních publikacích (výběr)

Gardavský, Čeněk: Contemporary Czechoslovak Composers (Panton Praha 1965, s. 362-363), též francouzsky.
Vašut, Vladimír: Baletní libreta I (Panton 1983, s. 162).
Bártová, Jindřiška: Jan Kapr (JAMU, Brno 1994, s. 71-72).
Bártová, Jindřiška: Miloslav Ištvan (JAMU, Brno 1997, s. 47, 51).
Havlík, Jaromír: Česká symfonie (Panton Praha 1989, s. 231-232, 323, 342, 345)
Dohnalová, Lenka: Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v ČR (disertační práce na FF UP Olomouc 1998, s. 159).
Sehnal, Jiří, Vysloužil, Jiří: Dějiny hudby na Moravě (Vlastivěda moravská, sv. 12, Muzejní a vlastivědná společnost v  Brně 2001, s. 236, 251, 266-267).
Matzner, Antonín, Pilka, Jiří: Česká filmová hudba (Dauphin Praha, 2002, s. 267, 268, 310, 326, 327, 377, 406, 411).
Lejsková, Věra: Moje Brno v pořadech Radia Svobodná Evropa 1993-2002 (Šimon Ryšavý, Brno 2003, s. 56-57).
Poledňák, Ivan: Vášeň rozumu (Univerzita Palackého v Olomouci 2004, s. 61, 95, 149, 177, 222. 363).

c) statě, články a studie v periodikách nebo pasáže z nich (výběr)

Vysloužil, Jiří: Nové tváře na brněnské středě (Hudební rozhledy 14, 1961, č. 5, s. 212).
Vysloužil, Jiří: Symfonie víc než absolventská (Hudební rozhledy 15, 1962, č. 20, s. 867).
Pospíšil, Vilém: Výboj baletu v Liberci (Hudební rozhledy 1966, č. 10, s. 304).
jv (Vysloužil, Jiří): Státní filharmonie... (Opus musicum 2, 1970, č. 5-6, s. 178).
(jp): Sněhová královna v jubilejním roce Laterny magiky (Národní divadlo informuje, září 1979, s. 1).
Nuffel, Van: Hoogtepunkt van een concert (Spectator, Amsterdam, 6. 3. 1982.
Valový, Evžen: Baletní premiéra na výbornou (Lidová demokracie Brno 13. 5. 1982).
Němcová, Alena: Se Zdeňkem Pololáníkem o jeho sovětských přátelích (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 6, s. 281-282).
ekd: Rozhovor se Zdeňkem Pololáníkem (Opus musicum 25, 1985, č. 7, s. 218-219).
Hošková: Jana: Nový balet na národní téma (Paní mezi stíny, Lidová demokracie 18. 6. 1987).
Pečman, Rudolf: Paní mezi stíny (Práce, 18. 6. 1987).
(Jan): Hudba jako herecká role (Týdeník Brněnska, 19. 5. 1989, s. 8).
Jeřábek, Mojmír: Zde jsou lvi (rozhovor, Brněnský večerník 9.2.1990).
Klusák, Jan: Jak jsme v šedesátých letech dělali hudbu IV. (Na hudbu 1, 1990, č. 4, s. 13).
Linka, Arne: Janáčkovo kvarteto s premiérou Pololáníkova kvarteta [spr. kvartetu] (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 4, s. 163-164).
(km): Skladatel týdne: Zdeněk Pololáník (Rozhlas 1993, č. 7, autorem je pravděpodobně Karel Mlejnek).
Veber, Petr: Závěr festivalu Musica Iudaica (Lidové noviny 6, č. 256, 4. 11. 1993, příloha s. IV.).
Pensdorfová, Eva: Musica Iudaica II (Opus musicum 25, 1993, č. 9-10, s. 19-20).
Veber, Petr: Závěrečná Píseň písní (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 12, s. 548).
Vlková, Ludmila: Koncert z tvorby Zdeňka Pololáníka (Opus musicum 28, 1996, č. 1, s. 7).
Smutný, Pavel:  Česká klasika na CD (Opus musicum 29, 1997, č. 1, s. VII-X).
(pa): Dvořák a Pololáník (Rovnost, 25. 2. 1997).
Smutný, Pavel: Dvořákovi pokračovatelé (Opus musicum 29, 1997,  č. 3,  s.  V-XI).
Lejsková, Věra: Pierot vykročil směle do světa (Rovnost 9, 8. 9. 1999, s. 10).
Kittnarová, Olga: Pestrá paleta Zdeňka Pololáníka (Harmonie 9, 2001, č. 5, s. 28-29).
Hejzlar, Tomáš: Zazní světová premiéra (Chvalozpěv, Haló noviny 16, č. 140, 16.6.2006, s. 10).
Hejzlar, Tomáš: Jen málokdo tuší, jak náročná je to práce! (hudba pro televizi, Haló noviny 16, č. 172, 26.7.2006, s. 13).
Beneš, Jiří: Zdeněk Pololáník oslavil jubileum (Harmonie 2006, č. 5, s. 31).
Frydrych, Karol: Lze být celý život jen skladatelem? (Psaltereium 1, 2007, č. 6, s. 6-9).
Frydrych, Karol: Dá sa byť celý život iba skladateľom? (KULTÚRA 16/2007/10.októbra), slovensky.

soupis recenzí v Hudebních rozhledech 1948-83, zpracovaný v hudebním odboru Divadelního ústavu

první je číslo ročníku, druhé rok vydání, třetí číslo stránky, na níž recenze začíná, další záznam je oddělen lomítkem

Allegro affanato, pro varhany, 17-1964-969.
Concerto grosso č. 1, 22-1969-85.
Divertimento, pro smyčce a 4 lesní rohy, 15-1962-378-379 / 17-1964-150.
Mechanismus, balet, 19-1966-304.
Musica spingenta II, 20-1967-14.
Musica spingenta III, 17-1964-460 / 18-1965-70.
Mytologická cvičení, 16-1963-248 / 22-1969-243.
Preludii dodici, pro varhany, 20-1967-14.
Rumor letalis, 22-1969-243.
Scherzo contrario, 15-1962-379.
Suita pro housle a klavír, 14-1961-212.
Symfonie č. 1, 15-1962-867.
Symfonie č. 2 - komorní, 17-1964-278.
Symfonie č. 4, 20 - 1967 - 198.
Šír haš šírím, oratorium, 23-1970-391-392.

d) jiné materiály (výběr)

Štědroň, Miloš: Zdeněk Pololáník. Profilový leták Hudebního informačního střediska (Praha 1967, německy 6 s., anglicky 6 s. a rusky 6 s.).
Linka, Arne: (text rozhlasového pořadu k 55. narozeninám Zd. Pololáníka, vysílán Čs. rozhlasem 25.10.1990).
Linka, Arne: Zdeněk Pololáník. Profilový leták Hudebního informačního střediska (Praha 1994, souběžně česky a anglicky, 2 s).
Stehlík, Jiří: (text rozhlasového pořadu v cyklu Skladatel týdne, vysílán Čs. rozhlasem 8. 2. 1993).

(zpracoval Mojmír Sobotka)

Na hlavní stránku o panu Zdeňku Pololáníkovi.