Muzejní noc v mikroregionu Kahan

Po několikaleté úspěšné prezentaci Mikroregionu Kahan na lednových veletrzích cestovního ruchu Region tour na výstavišti v Brně, vznikla na začátku roku 2012 myšlenka připojit se k celorepublikové akci pořádání Muzejních nocí. V Mikroregionu Kahan, jehož členy jsou i Ostrovačice a Říčany, byly vytipovány památky a lokality, jimiž se můžeme pochlubit a prezentovat je návštěvníkům při této netradiční akci.

Dnem „D“ se stala sobota 19. května 2012, kdy se Muzejní noc konala i v Brně. Zvolení tohoto termínu se však nakonec ukázalo jako ne příliš šťastné, protože konkurovat památkám a muzeím města Brna je velmi obtížné. Z Brna k nám tak zavítalo méně návštěvníků, než jsme si přáli. Jednalo se o první ročník, jakousi zkoušku a nakonec můžeme akci hodnotit jako vydařenou. Přispěla určitě i k tomu, že občané našeho regionu některá místa navštívili poprvé a odnesli si nové poznatky a zážitky.

Jako nejvýznamnější památka regionu připadal pro otevření v úvahu samozřejmě rosický zámek. Po dohodě s jeho kastelánem byla vybrána část, do které turisté příliš často nezavítají, a to protiatomový kryt nacházející se pod zámeckou zahradou. V Rosicích se nachází také ne příliš známé Včelařské muzeum, které při této příležitosti rovněž otevřelo zdarma své brány novým návštěvníkům. Další zastávkou se stalo Muzeum průmyslových železnic se svým úzkorozchodným vláčkem situované mezi Zbýšov a Babice – o toto zastavení při muzejní noci byl nakonec největší zájem a možnosti projet se ve vláčku setmělou krajinou neodolalo asi 700 návštěvníků. Cestující z Brna na Zastávku mohli k dopravě do našeho regionu využít i větší modely vagónů tažených parní lokomotivou. Mezi všemi místy jezdily v pravidelných intervalech autobusy, a tak nebyl problém navštívit mezi 17. a 22. hodinou všechny otevřené expozice.

Nejvzdálenějším místem k návštěvě při letošní Muzejní noci se staly Ostrovačice s Památníkem Pohádky máje a kostelem sv. Jana Křtitele a sv. Václava. Myšlenka otevřít při této příležitosti i náš kostel vznikla díky tomu, že mnoho návštěvníků památníku se o něj zajímá a rádi by nahlédli i dovnitř. Požádal jsem proto pana faráře, zda by bylo možné kostel při této příležitosti otevřít a předběhnout tak o dva týdny další zajímavou akci, a to Noc kostelů. Panu faráři velmi děkuji za jeho vstřícnost, ochotu a zájem. Jsem velmi rád, že se více než stovka návštěvníků mohla přesvědčit, že se v Ostrovačicích máme čím pochlubit a že historie kostela i farnosti je velmi zajímavá. Při jedné z prohlídek fary jsem si všiml i starých praporů, které byly v minulosti využívány při náboženských slavnostech, ale i jako výzdoba kostela. Bylo mi velmi líto, že tato krásná dílka s vyobrazeními svatých již několik desítek let nebylo možné vidět, a proto jsme se s otcem Ludvíkem dohodli, že je při této příležitosti vystavíme. Na hlavním oltáři jsem pak měl čest vystavit i jednu z největších vzácností naší farnosti – relikviář s ostatky sv. Václava.

Celý večer zněla z chóru krásná hudba – gregoriánské zpěvy i varhanní koncerty J. S. Bacha a Zdeňka Pololáníka a role průvodce v kostele jsem se ujal sám oděn do kostýmu člena mnišského řádu, abych připomněl, že skoro tisíc let v Ostrovačicích žili a pracovali členové řádu sv. Benedikta a díky nim vznikly v naší obci ty nejvzácnější a nejkrásnější památky. Byl jsem velmi potěšen zájmem všech návštěvníků. Přišli cizí i místní – starousedlíci i ti, kteří se do Ostrovačic přistěhovali nedávno, a zajímala je historie kostela. Stejně tak mne potěšilo, když otevření kostela vyvolalo zájem i u učitelek ostrovačické základní školy, a nedlouho po konání Muzejní noci přivedly do kostela žáky 1. – 4. ročníku. Obě akce měly svůj smysl, který splnily – seznámit zájemce s historií naší obce, protože ta je velmi úzce spjata i s historií kostela a farnosti, a udržovat i v dalších generacích povědomí o památkách, které u nás máme, a o tom, že je třeba o ně pečovat a být na ně hrdí.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat panu faráři za vstřícnost a za to, že jsem měl možnost být průvodcem v našem kostele a seznámit jeho návštěvníky s jeho krásnou a bohatou historií. Věřím, že tomu tak nebylo naposledy, a těším se na další setkání s dalšími zájemci o ostrovačický kostel sv. Jana Křtitele a sv. Václava. 

Autoři článků: