Poděkování vedoucím dětského tábora

Vyjadřuji svůj obdiv a uznání všem maminkám, které se s vervou ujaly vedení týdenního pobytu dětí na faře v Ostrovačicích, o němž jsme se dověděli podrobnosti z předchozího článku.

Bez zkušeností s vedením tábora a s velkým nasazením na sebe vzaly obtížný úkol vést v jedné skupině děti od nejútlejšího věku až po starší školáky.

Jako mladá učitelka jsem trávila každé prázdniny na jednom i dvou táborech. Ale do školy jsem pak v září nastupovala vyčerpaná. Proto dovedu práci a péči těchto maminek velmi dobře ocenit: Upřímné díky jim všem! 

Autoři článků: