Významné výročí

9. října letošního roku uplyne 250 let od vysvěcení našeho kostela sv. Petra a Pavla. Jeho zbudování a posvěcení v roce 1763 bylo vyvrcholením snah našich předků.

Hlavní oslavy tohoto výročí proběhnou ve dvou dnech:

Sobota 29. června, kdy je svátek sv. Petra a Pavla, patronů našeho kostela, bude Den otevřeného kostela.

Dopoledne: V 9:00 bude sloužena poutní mše svatá. Po ní až do 12:00 bude pro všechny návštěvníky, věřící i nevěřící, možnost prohlídky chrámové lodi, kůru a varhan (s výkladem). Pro zdatné zájemce příležitost vystoupit na věž kostela a pozorovat z výšky Říčany a okolí.

Odpoledne: Ve 14 hod. bude slavnostní požehnání. Po něm opět možnost prohlídky až do 17:00.

V posvátném prostoru, který je promodlen našimi předky, má každý možnost zajet na hlubinu do svého nitra.

Hlavní oslava proběhne v sobotu 12. října za přítomnosti otce biskupa Vojtěcha Cikrleho.

Važme si odkazu a dědictví našich předků a s pokorou poklekněme před oltářem tak jako naši předchůdci, rodiče i prarodiče.

Autoři článků: