Benedikt XVI.

Celým světem obletěla zpráva, že Svatý otec Benedikt XVI. ukončí svůj úřad 28. února ve 20 hodin na vlastní přání.

Se jménem Josepha Aloise Ratzingera jsem se poprvé setkala v náboženské literatuře a ve Světle, kde mě vždy oslovily jeho úvahy a pojednání.

Pozorně jsem sledovala televizní přenos zádušní mše sv., kterou celebroval, a pohřební obřady za Jana Pavla II., jehož byl dlouholetým spolupracovníkem.

Zprávu o tom, že byl zvolen novým papežem, jsem přijala opravdu s radostí, neboť se mi tento noblesní člověk svým neokázalým vystupováním a chováním velmi zamlouval.

Po jeho zvolení nastala pro něj jistě těžká situace. Jan Pavel II. si získal za léta svého působení  velkou oblibu u věřících, u státníků i mladé generace. Je vždy těžké nastoupit  po někom, kdo zanechá v lidech tak hlubokou a silnou brázdu sympatií.

Papež Benedikt XVI. po zvolení do úřadu vystupoval  velmi skromně, ostýchavě až plaše. Nástupu na stolec sv. Petra se však zhostil velkoryse, když se jednoznačně postavil za rychlé blahořečení svého předchůdce. Svým postojem, ve kterém preferoval pravdu, víru a lásku, si získal brzy i mládež, kterou naposledy pozdravil v Madridu před půldruhým rokem. Mladým přiblížil adoraci před Nejsvětější svátostí a oni jeho výzvu přijali a praktikují.

Vyhlášením roků víry - Rok sv. Pavla (2008-09), Rok kněží (2009-10) a Rok víry (2012-13) oslovil všechny generace. Papeže Benedikta XVI. si věřící váží jako člověka hluboce ponořeného do pravdy víry a všestranně vzdělaného muže. Oceňujeme jeho postoj k nepříjemným záležitostem v církvi, které neskrýval, ale snažil se je otevřeně a zodpovědně řešit před světem.

Papež Benedikt XVI. abdikoval ve svých 85 letech s největší pokorou. Jeho slova…“musím uznat svoji neschopnost spravovat úřad, který mi byl svěřen, pro nedostatek fyzických sil…“. Pokorné gesto je obdivuhodné a příkladné pro věřící i nevěřící.

Benedikt XVI. navštívil naši zemi před čtyřmi lety. Poslední pozorností vůči biskupství v Brně bylo jeho apoštolské požehnání jednotě na zvelebení

církevní hudby na Moravě – Musica sacra, která oslavila 20. výročí své existence. Svatý otec, jako aktivní hudebník, upřednostňoval vážnou hudbu, která umocňuje krásu liturgie.

Ze všech jeho projevů je znát, že mu jde především o dobro církve. Uvědomuje si, že je zapotřebí zvolit nástupce, „který s energií a vytrvalostí v rozbouřených vodách světa, povede loďku církve správným směrem“ (P. M. Badal).

Svatý otče, kéž Vás Bůh štědře odmění za Vaši dosavadní službu církvi a dá Vám ještě dostatek času prožít ve zdraví a klidu podzim života.

Autoři článků: