Pozdrav k říčanskému posvícení

Milí farníci, přátelé!

U jediného z našich tří kostelů známe přesné datum jeho posvěcení: Říčanský kostel byl posvěcen 9. 10. 1763. Již za pár dní budeme slavit krásné kulaté výročí jeho posvěcení – 250 let!

Naši předkové s mnoha oběťmi – velikou pracovní námahou i peněžními dary – postavili tento kostel. Ten však nemohl být hned použit k bohoslužbám. Nejprve musel být slavnostním způsobem vyjmut ze světské sféry a posvěcením vyčleněn pro služby Bohu. Jak ono posvěcení u nás před 250 roky vypadalo, nevíme přesně. Možná takto:

Den předem se vše připraví, zvenku kolem kostela se postaví dva nebo tři polní oltáře. Ráno se začne s modlitbou u jednoho z nich. Světící biskup 3x obejde kostel za zpěvů a modliteb, zdi kropí svěcenou vodou. Kostel je uzamčen a uvnitř je kněz. Pokaždé, když jde biskup s průvodem kolem těchto dveří, zaklepe na ně berlou, pronáší říkání a kněz uvnitř mu odpovídá. Potřetí na ně zaklepe berlou, udělá znamení kříže a dveře se otevřou. Pak uvnitř světí svěcenou vodou oltář. Po vysvěcení oltáře biskup s průvodem vyjde ven, převezme schránku s ostatky vybraného světce - patrona kostela, znovu s nimi obejde kostel a uloží je do oltáře. Následuje vysvěcení soch a obrazů a slavnostní první mše svatá (Z Wikipedie).

Lidové názvy pro slavnost posvěcení kostela – posvícení, hody – hovoří dnešnímu člověku především o jídle. Máme posvícení a hodujeme – to znamená, že velice dobře a hodně jíme. To ale není to hlavní, čím chceme naše výročí oslavovat.

Především budeme Bohu děkovat za veliký dar našeho krásného kostela, za to, že se v něm můžeme setkávat s Bohem i mezi sebou. Chceme Boha prosit, aby nám i nadále zde žehnal, nejen těm, kteří do kostela chodí pravidelně, ale i všem obyvatelům obce i všem lidem, kteří sem přijdou občas jako hosté. Pravým hodováním kéž je pro nás tedy přijímání Boží milosti v hojnosti! A posvícení kéž rozmnoží světlo Boží milosti v nás natolik, že budeme svítit i všem lidem okolo nás!

Váš duchovní správce P. Ludvík Bradáč

Autoři článků: