Setkání seniorů 3.9.2014

Zářijové setkání seniorů se konalo 3. 9. 2014 jako obvykle v 9 hodin na faře v Ostrovačicích. Kromě obvyklých účastníků se na setkání objevil o. Jiří Jeniš, kaplan centra mládeže v Osové Bitýšce, a byla zde Helenka Malášková, které jsme mohli popřát k jejím kulatým narozeninám a poděkovat jí za vše, co udělala pro naše farnosti.

Mj. jsme hovořili o cestování a účastníci představili kratince svá nejoblíbenější místa: Praha, Lurdy, kostel Říčany, Svatý Hostýn, Řím, Vysoké Tatry, kostel Ostrovačice. Zdeňka Nejezchlebová nám vyprávěla o cestě do Itálie na svatořečení Jana XXIII. a Jana Pavla II. Hovořili jsme dále o sebepoznání a měli jsme za úkol objevovat své pozitivní vlastnosti, konkrétně ty, které začínají na písmena našeho křestního jména. Hovořili jsme o různých dalších tématech, takže ani nezůstal čas na obvyklý tělocvik. Jako obvykle na stole byla spousta dobrot, které účastníci donesli k pohoštění. Setkání se vydařilo a už se těšíme na další.