Katolická charismatická konference 2014

Na konferenci jsme se těšily, protože každý rok se nám na ní moc líbí. A ani tento rok nebyl výjimkou. Odnesly jsme si z ní vážně úžasné zážitky.

Nejvíce mě zaujalo vyprávění otce René-Luca, který k nám přijel z Francie. Vyprávěl nám o svém životě, ve kterém zažil osobní setkání s Ježíšem. Jeho cesta byla ale náročná. Od syna gangstera a člověka ztraceného v životě se dostal až k Bohu. Večer jsem se dostala na jeho přednášku určenou mladým, což beru jako Boží záměr, protože jsem měla být úplně někde jinde. Mladé lidi si hned získal, když nám zazpíval, jako bývalý člen rockové kapely. Potom vyprávěl, co v životě zažil. Mluvil o důležitosti lásky k Bohu, o hlásání naší víry všem lidem a o tom, jak krásné věci ve svém životě zažijeme, když se Bohem necháme vést a budeme mu naplno věřit. Bylo úžasné, jak byl ve víře zapálený a dokázal to předat druhým. Nakonec nás otec René-Luc vyzval k setkání s Bohem. Všichni jsme zavřeli oči, zvedli ruce a spolu s ním se modlili k Bohu. Otec René-Luc a ostatní kněží na nás vkládali ruce a modlili se nad námi. Cítila jsem Boží přítomnost, jeho lásku a toužila jsem v tu chvíli jen po ní. Když jsem otevřela oči, všichni vypadali jinak – tak šťastně. Byl to velmi silný zážitek, který nelze dost dobře popsat slovy. Další den jsem si koupila jeho knížku, kterou bych všem doporučila. Otec René-Luc ji každému podepsal, a i když na něho čekaly davy lidí, na každého se usmál a prohodil s ním pár slov.

Konference je každý rok plná darů od Boha a je tam mnoho skvělých lidí. Příští rok jeďte určitě taky. My osobně jsme došly k poznání, že život bez Boha prostě nemá smysl. Stále se za něčím ženeme a přitom stačí milovat Ježíše a věřit mu. Když člověk žije takto, je šťastný.