Vánoční pozdrav 2015

Milí farníci,

Dne 8. prosince začal Rok milosrdenství. Byly otevřeny „svaté brány“ nejvýznamnějších bazilik a kostelů po celém světě. Tím bylo symbolicky naznačeno, že otvíráme svá srdce pro Boží dar, pro Boží milost a lásku – nemůžeme si tento dar nijak zasloužit, jediné co můžeme udělat, je právě otevřít své srdce.

Za pár dní vstoupíme do nového roku 2016. Ještě předtím ale budou Vánoce, ty nejmilejší a nejoblíbenější svátky roku. Jsou to svátky Božího milosrdenství.

Na půlnoční mši sv. uslyšíme: Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem (List Titovi 2,11). V jiných překladech Bible místo „dobrota“ stojí „milost“, klidně bychom ale mohli toto slovo přeložit i jako „milosrdenství“. Boží milosrdná dobrota a láska, která se ukazovala již ve Starém zákoně, projevila se naplno v Ježíši Kristu, který sestoupil z nebe k nám. To jsou Vánoce. V Roce milosrdenství se tedy nyní chystáme oslavit Svátky milosrdenství. Otevřme svá srdce pro Boží milosrdenství, přijměme Boží lásku, abychom ji pak mohli rozdávat druhým! K tomu Vám žehná a vyprošuje Boží milost

Váš farář Ludvík Bradáč

Autoři článků: