Muzikál Gedeon v Ostrovačicích

V pátek 26. února 2016 se v Ostrovačicích konala výjimečná událost: Divadelní společnost Spojených farností Zbraslav představila farníkům Společenství Oříku muzikál „Gedeon“. Představení se konalo v ostrovačickém kostele a bylo doprovázeno pěknými písněmi, hudbou a pohybem. Jeho prostřednictvím jsme sledovali osudy starozákonního hrdiny Gedeona, jenž nás svým jednáním a činem vyzývá k rozhodnutí se pro Boha a k odvážnému boji pro víru.

Přítomní posluchači tak prožili krásný zážitek.

Závěrem tohoto krátkého připomenutí je nutné poděkovat všem členům amatérského souboru za jejich téměř profesionální vystoupení. Náš obdiv patří autorovi a vedoucímu souboru Luďku Strašákovi za to, jak sám velmi bravurně během představení ovládal současně klaviaturu, kytaru, zvuk, osvětlení i další efekty. Díky – přejeme mnoho dalších úspěšných vystoupení! 

Autoři článků: