Pouť do Sazovic

Na zpáteční cestě z Turzovky jsme se nestihli stavit do Sazovic – vesnice nedaleko Zlína s novým kostelem, na jehož vnitřní výzdobě se významně podílel pan Vladimír Kokolia z Veverských Knínic. Touha některých farníků spatřit nový kostel byla tak veliká, že jsme uspořádali ještě výlet na toto místo. Výlet se konal v sobotu 2. září 2017. Jel s námi i sám umělec prof. Vladimír Kokolia a jeho žena Eva. Kvůli nim jsme byli vřele přivítáni zástupkyní místních farníků, která nám kostel otevřela a povyprávěla nám celou historii jeho stavění. Po prohlídce kostela jsme mohli ještě chvilku pobýt ve farním centru ve spodním podlaží kostela. Připili jsme si na všechny oslavence a poslechli si pár zajímavých myšlenek od p. prof. Kokolii. Ještě v Sazovicích jsme zašli do restaurace na oběd. Po obědě jsme ještě jeli na poutní místo Štípa, kde jsme se pomodlili a prohlédli si tamní krásný kostel. Zářijová pouť se velmi vydařila, díky za ni Bohu!