Vladimír Kokolia

Vladimír Kokolia

Vladimír Kokolia, významný malíř a umělec, rodák z Veverských Knínic, je jedním z nejznámějších knínických obyvatel – jak už to bývá, známější spíše jinde, v České republice a ve světě, než doma ve Veverských Knínicích. Jen zkuste napsat „kokolia“ do vyhledávací služby „Google“!

Vladimír Kokolia laureátem ceny Michala Ranného

Cena, o jejímž udělení chceme krátce seznámit čtenáře Oříku, nese jméno předčasně zemřelého malíře Michala Ranného, představitele české lyrické abstrakce. Ocenění vyhlašuje od roku 2000 vždy po dvou letech Moravská galerie, aby poukázala na výraznou tvůrčí osobnost, jejíž dílo a myšlení ovlivňuje nastupující generaci umělců. 

Prvním laureátem byl Dalibor Chatrný, následovali Miroslav Šnajdr starší, Stanislav Kolíbal, Jiří Kovanda, Vladimír Skrepl, Milena Dopitová, Daniel Balabán, Václav Stratil a Marian Palla.

To nezbytné z Kokolii

V neděli odpoledne 18. 11. 2018 se skupinka farníků spolu s panem farářem vypravila do Brna zhlédnout výstavu našeho rodáka akademického malíře Vladimíra Kokolii. Výstava je umístěna ve Faitově galerii ve Vaňkovce a otevřena je do 12. 1. 2019, vždy od úterý do soboty v 11 - 18 hod. Její název jsme použili pro pojmenování tohoto příspěvku.

To nezbytné z Kokolii

Na přelomu roku 2018/19 probíhá ve Faitově galerii v Brně (Ve Vaňkovce 2) výstava „To nezbytné z Kokolii“. 

V neděli 18. listopadu měli někteří z farníků příležitost výstavu navštívit, a taky si vyslechnout výklad samotného vystavujícího malíře pana Vladimíra Kokolii, mj. našeho spolufarníka z Veverských Knínic. 

Sazovický kostel mezi 10 „nej“ stavbami světa

V září loňského roku jsme společně formou autobusového zájezdu navštívili nový kostel sv. Václava v Sazovicích u Zlína, který byl nedlouho před tím slavnostně vysvěcen a uveden do užívání.

Architektem stavby je Marek Jan Štěpán. Vnitřní výzdobu navrhl a realizoval Vladimír Kokolia z Veverských Knínic, profesor AVU v Praze, který nás při zájezdu doprovázel. Na místě nám poskytl zasvěcený výklad k vlastnímu pojetí, ale i k záměru architekta. Skvělou atmosféru, která na zájezdě panovala, zachytil článek v 29. čísle Oříku, takže není třeba tehdejší pocity znovu popisovat.

Pouť do Sazovic

Na zpáteční cestě z Turzovky jsme se nestihli stavit do Sazovic – vesnice nedaleko Zlína s novým kostelem, na jehož vnitřní výzdobě se významně podílel pan Vladimír Kokolia z Veverských Knínic. Touha některých farníků spatřit nový kostel byla tak veliká, že jsme uspořádali ještě výlet na toto místo. Výlet se konal v sobotu 2. září 2017. Jel s námi i sám umělec prof. Vladimír Kokolia a jeho žena Eva. Kvůli nim jsme byli vřele přivítáni zástupkyní místních farníků, která nám kostel otevřela a povyprávěla nám celou historii jeho stavění.

Čerstvý šedesátník Vladimír Kokolia

Vladimír Kokolia, jehož 60. narozeniny připomínáme v přehledu našich jubilantů, se sice narodil 27. listopadu 1956 v Brně, ale v porodnici tam zůstal jen několik prvních dnů. Dětství i mládí prožil se svými rodiči a sourozenci ve Veverských Knínicích, kde žije se svou rodinou dosud.

Je to významný současný český malíř, grafik a kreslíř, jehož umělecká aktivita je velmi široká, je také básníkem a textařem.

Mé dojmy z návštěvy Číny

Tužka píšící všemi barvami a k tomu sešitek s obrázkem čínských pionýrů před tabulí. Dárek žáčkům knínické školy někdy kolem roku 1960 předal pan Prokeš, když se vrátil z Číny. Okouzlení jsem si navíc spojil s růžově červenou, kterou byla Čínská lidová republika vyznačována v Malém atlasu světa.

Přání k životnímu výročí Vladimíra Kokolii

Dne 27. listopadu 2011 se dožil 55 let pan Vladimír Kokolia, ak. malíř, profesor AVU v Praze, obyvatel Veverských Knínic, náš farník. K tomuto životnímu výročí mu chceme popřát vše nejlepší, zdraví, úspěch a především Boží požehnání. Při té příležitosti mu taky děkujeme za veškerou pomoc ve farnosti, spojenou především s tvorbou našich webových stránek.

Výstava ve „špálovce“

Až do Ostrovačic a okolí připutovala zpráva o zahájení výstavy Vladimíra Kokolii v Galerii Václava Špály v Praze. I my, místní farníci, jsme si nemohli nechat ujít tu příležitost a na výstavu jsme se vypravili. Kdo jsme to my? Naše skupinka sestávala pouze z dvou členů: pisatele tohoto článku a paní Anny Žaloudkové (na fotografii). Určitě však budou následovat další, nenechají se odradit touto zprávičkou a nespokojí se ani s popisem výstavy z pera samotného malíře.

Malíř Vladimír Kokolia

Vladimír Kokolia (* 27. listopadu 1956, Brno) je významný současný český malíř, grafik a kreslíř. Jeho umělecká aktivita je velmi široká, je i básníkem a textařem. V letech 1984-1997 působil jako zpěvák brněnské skupiny E, patřící svého času k absolutní špičce české alternativní a undergroundové hudby. Vladimír Kokolia vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté Akademii výtvarných umění v Praze. Je docentem experimentální grafiky a od roku 1992 vedoucím pedagogem grafického ateliéru 2 na Akademii výtvarných umění v Praze.

Subscribe to RSS - Vladimír Kokolia