Vladimír Kokolia

Vladimír Kokolia

Vladimír Kokolia, významný malíř a umělec, rodák z Veverských Knínic, je jedním z nejznámějších knínických obyvatel – jak už to bývá, známější spíše jinde, v České republice a ve světě, než doma ve Veverských Knínicích. Jen zkuste napsat „kokolia“ do vyhledávací služby „Google“!

To nezbytné z Kokolii

V neděli odpoledne 18. 11. 2018 se skupinka farníků spolu s panem farářem vypravila do Brna zhlédnout výstavu našeho rodáka akademického malíře Vladimíra Kokolii. Výstava je umístěna ve Faitově galerii ve Vaňkovce a otevřena je do 12. 1. 2019, vždy od úterý do soboty v 11 - 18 hod. Její název jsme použili pro pojmenování tohoto příspěvku.

To nezbytné z Kokolii

Na přelomu roku 2018/19 probíhá ve Faitově galerii v Brně (Ve Vaňkovce 2) výstava „To nezbytné z Kokolii“. 

V neděli 18. listopadu měli někteří z farníků příležitost výstavu navštívit, a taky si vyslechnout výklad samotného vystavujícího malíře pana Vladimíra Kokolii, mj. našeho spolufarníka z Veverských Knínic. 

Sazovický kostel mezi 10 „nej“ stavbami světa

V září loňského roku jsme společně formou autobusového zájezdu navštívili nový kostel sv. Václava v Sazovicích u Zlína, který byl nedlouho před tím slavnostně vysvěcen a uveden do užívání.

Architektem stavby je Marek Jan Štěpán. Vnitřní výzdobu navrhl a realizoval Vladimír Kokolia z Veverských Knínic, profesor AVU v Praze, který nás při zájezdu doprovázel. Na místě nám poskytl zasvěcený výklad k vlastnímu pojetí, ale i k záměru architekta. Skvělou atmosféru, která na zájezdě panovala, zachytil článek v 29. čísle Oříku, takže není třeba tehdejší pocity znovu popisovat.

Pouť do Sazovic

Na zpáteční cestě z Turzovky jsme se nestihli stavit do Sazovic – vesnice nedaleko Zlína s novým kostelem, na jehož vnitřní výzdobě se významně podílel pan Vladimír Kokolia z Veverských Knínic. Touha některých farníků spatřit nový kostel byla tak veliká, že jsme uspořádali ještě výlet na toto místo. Výlet se konal v sobotu 2. září 2017. Jel s námi i sám umělec prof. Vladimír Kokolia a jeho žena Eva. Kvůli nim jsme byli vřele přivítáni zástupkyní místních farníků, která nám kostel otevřela a povyprávěla nám celou historii jeho stavění.

Čerstvý šedesátník Vladimír Kokolia

Vladimír Kokolia, jehož 60. narozeniny připomínáme v přehledu našich jubilantů, se sice narodil 27. listopadu 1956 v Brně, ale v porodnici tam zůstal jen několik prvních dnů. Dětství i mládí prožil se svými rodiči a sourozenci ve Veverských Knínicích, kde žije se svou rodinou dosud.

Je to významný současný český malíř, grafik a kreslíř, jehož umělecká aktivita je velmi široká, je také básníkem a textařem.

Mé dojmy z návštěvy Číny

Tužka píšící všemi barvami a k tomu sešitek s obrázkem čínských pionýrů před tabulí. Dárek žáčkům knínické školy někdy kolem roku 1960 předal pan Prokeš, když se vrátil z Číny. Okouzlení jsem si navíc spojil s růžově červenou, kterou byla Čínská lidová republika vyznačována v Malém atlasu světa.

Přání k životnímu výročí Vladimíra Kokolii

Dne 27. listopadu 2011 se dožil 55 let pan Vladimír Kokolia, ak. malíř, profesor AVU v Praze, obyvatel Veverských Knínic, náš farník. K tomuto životnímu výročí mu chceme popřát vše nejlepší, zdraví, úspěch a především Boží požehnání. Při té příležitosti mu taky děkujeme za veškerou pomoc ve farnosti, spojenou především s tvorbou našich webových stránek.

Výstava ve „špálovce“

Až do Ostrovačic a okolí připutovala zpráva o zahájení výstavy Vladimíra Kokolii v Galerii Václava Špály v Praze. I my, místní farníci, jsme si nemohli nechat ujít tu příležitost a na výstavu jsme se vypravili. Kdo jsme to my? Naše skupinka sestávala pouze z dvou členů: pisatele tohoto článku a paní Anny Žaloudkové (na fotografii). Určitě však budou následovat další, nenechají se odradit touto zprávičkou a nespokojí se ani s popisem výstavy z pera samotného malíře.

Malíř Vladimír Kokolia

Vladimír Kokolia (* 27. listopadu 1956, Brno) je významný současný český malíř, grafik a kreslíř. Jeho umělecká aktivita je velmi široká, je i básníkem a textařem. V letech 1984-1997 působil jako zpěvák brněnské skupiny E, patřící svého času k absolutní špičce české alternativní a undergroundové hudby. Vladimír Kokolia vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté Akademii výtvarných umění v Praze. Je docentem experimentální grafiky a od roku 1992 vedoucím pedagogem grafického ateliéru 2 na Akademii výtvarných umění v Praze.

Subscribe to RSS - Vladimír Kokolia