Vánoční pozdrav 2017

Milí farníci, přátelé!

Dostává se Vám do rukou vánoční číslo našeho farního zpravodaje. Je týden před Vánocemi. Slavíme 3. neděli adventní, která se nazývá latinsky „Gaudete“ neboli „Radujte se“. Církev nás volá k radosti. Už nyní se radujeme z toho, co přijde, přesněji z Toho, který přijde. Máme se radovat nejen proto, že jsou blízko Vánoce, ale že „blízko je Pán“. Pán k nám přichází a je nablízku!

Za pár dní si budeme přát „Veselé Vánoce“. A budeme zpívat: Čas radosti, veselosti světu nastal nyní. Neb Bůh věčný nekonečný narodil se z Panny. Vánoční radost je víc než dobrý pocit nebo utěšující nálada. Vánoční radost se liší od veselosti, kterou si člověk někdy umí opatřit sám. Tato radost je darem.

Bůh nám dává radost, spolu se svým příchodem. Člověk dar radosti přijímá v závislosti na svém vztahu k Ježíši a na své víře. Člověk se může disponovat pro tento dar také tím, jak žije. Duchovní autor W. Stinissen píše: Chceme-li se podílet na velké vánoční radosti, musíme něco „udělat“; ne ale žádné velké a senzační věci, postačí, ukážeme-li dobrou vůli utvářet svůj život podle tajemství, jež Vánoce přinášejí. Možná se rozhodneme vyhradit si každý den zvláštní chvilku na modlitbu anebo dáme najevo přátelství někomu ve svém okolí, kdo nám není nijak zvlášť sympatický.

Přeji Vám radostné Vánoce a radost ve Vašem srdci už nyní!

Váš farář Ludvík Bradáč

Autoři článků: