Velikonoční pozdrav 2018

Milí farníci, přátelé!

Mnozí autoři si ve svých komentářích všímají osmičkových výročí, která si připomíná letos náš národ.

Připomínáme si většinou události smutné a negativní: Události r. 1938 vedly k 2. světové válce. V r. 1948 se zatáhla železná opona a únorové „vítězství“ bylo největší prohrou našeho národa. V r. 1968 „my čekali jsme jaro, a zatím přišel mráz“. Jen v r. 1918, přesně před sto lety, se staly události veskrze pozitivní: skončila 1. světová válka a vzniklo svobodné Československo. Jak úžasné! Díky Bohu za všechny dary, které jsme od něj přijali my i naši předkové v našich dějinách!

Nyní dějiny píšeme my. Jak? To se uvidí. Rok 2018, zdá se, nezačal nejlépe: náš národ je rozdělen, komunisté a jiní extrémisté se dostávají k moci za přispění populistických politiků.

Velikonoce, které se chystáme oslavit, nám zvěstují vítězství – rozhodně ne vítězství očekávané nebo předpokládané. Naopak. Všechno tam vypadalo špatně, a taky dopadlo špatně. Postupně se stahovala smyčka nad kazatelem z Nazareta, který byl nakonec chycen a zabit. Nečekaně po tomto konci ale byl darován nový začátek! Právě takovou povahu má velikonoční vítězství.

Kéž v životě každého z vás i našeho národa zvítězí Ježíš a jeho pravda a láska, a to i v situacích beznadějných či ztracených! Kéž skončí naše války, kéž si uhájíme a rozmnožíme svou svobodu!

Všechno dobré každému z Vás přeje

P. Ludvík Bradáč

Autoři článků: