Postní doba v našich srdcích

Vážení přátelé, tvůrci a čtenáři farního zpravodaje Ořík, všichni milí členové tohoto farního společenství. Probírat se vaším zpravodajem je mi velkým potěšením! A vždy také vzpomínkou na léta prožitá s Bedříškem, vaším předchozím farářem, který se po duchovní stránce velmi obětavě staral o moji postiženou sestru. Už několikrát jsem vám psala, a dokonce poslala k případnému otištění některé své texty. Že se tak stalo, moc děkuji!

Dále se musím přiznat, že jsem se velmi zaradovala, když jsem na stránkách Oříku v kterémsi čísle narazila na báseň P. Josefa Veselého. Bývali jsme přátelé, proto za uvedení té básně moc děkuji. Zajisté tímto způsobem tento skvělý kněz stále žije mezi námi!

Vyprošuji vám všem, těm prvním i posledním, kteří toto společenství vytváříte, lásku a odpuštění! Vím, v postní době se máme snažit o půst, dobré skutky, modlitbu – ale všechno převyšuje láska. A ta snad bez odpuštění ani nemůže existovat!

Dovolte mi nyní, abych vám ještě předala pár myšlenek z postní duchovní obnovy, kterou vedl náš pan farář P. Didak Robert Klička.

Často slyšíme z Bible slova o světle: „Hospodin je mé světlo a má spása…“, „Bratři, byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem v Pánu.“ Platí to i pro každého z nás: „I ty jsi byl kdysi tmou“. Dokonce i nyní jsi tmou, když:

 1. Jediné světlo tvého života je světlo v ledničce
 2. Jediné světlo tvého života je světlo tabletu, počítače, mobilu
 3. Jediné světlo tvého života je v růstu tvého ega, tvého Já
 4. Jediné světlo tvého života je v sexu
 5. Jediné světlo tvého života je ve shánění zpráv o druhých a v závisti
 6. Jediné světlo tvého života je v pomlouvání, posuzování a kritizování
 7. Jediné světlo tvého života je v postavení a kariéře
 8. Jediné světlo tvého života je v majetku a moci
 9. Jediné světlo tvého života je v kráse a marnivosti
 10. Jediné světlo tvého života je být v pohodě a užít si

Ježíš nás ale ujišťuje: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ Mám-li získat světlo života, musím následovat Ježíše. Např. podle těchto pokynů:

 1. Naslouchej bez přerušování
 2. Odpovídej bez hádavosti
 3. Mluv bez souzení
 4. Hospodař bez ziskuchtivosti
 5. Dávej bez vypočítavosti
 6. Dívej se a smýšlej čistě
 7. Žij bez pomstychtivosti
 8. Buď pravdomluvný
 9. Pracuj bez reptání
 10. Modli se bez přestání

Uvědomme si, je to Ježíš, který je tím Světlem, ne my. Svíce si nedá sama plamen ohně, žárovka nesvítí sama o sobě. Ani svíce ani žárovka ani člověk nejsou zdrojem světla, ten zdroj přichází odjinud – od Ježíše. Získáváme ho tak, že ho následujeme. Ale pozor – následování Ježíše a život z víry nepatří jen do našich domovů a kostelů, ale i na pracoviště, do školy, do ulic, nákupních středisek, restaurací, do přátelských vztahů, prostě všude tam, kam vkročí naše noha.

Toto vše vám chci v rámci postní doby nabídnout k přemýšlení.

Závěrem svého dopisu vám všem vyprošuji požehnané dny letošní postní doby! 

Autoři článků: