Setkání seniorů 15.8.2018

Dne 15. srpna 2018 se konalo setkání seniorů. Jelikož se konalo v den velikého mariánského svátku Nanebevzetí, hovořili jsme nejprve o tajemství tohoto svátku – o události nanebevzetí Panny Marie i o jejím slavení v církvi. Rovněž jsme si promítli ikony a obrazy, které se k tomuto tajemství věnují.

Někteří senioři vzpomínali na slavení svátku Nanebevzetí Panny Marie v době jejich dětství. Při vzpomínání jsme přešli ještě k roku 1968, jelikož si v této době připomínáme 50. výročí okupace naší vlasti. Mnozí senioři si přesně pamatovali, kde se nacházeli a co dělali onen smutný 21. srpen 1968. 

A samozřejmě jsme vzpomínali především na paní Ludmilu Franzovou, která předchozí den zemřela. Naše společenství seniorů jí vděčí hodně. Vždyť ho celé roky organizovala, vedla, připravovala program. Četli jsme si některé její vzpomínky na dětství, které napsala nedlouho před svou smrtí. Kéž jí Pán dopřeje věčné odpočinutí a radost v nebi blízko Panny Marie nanebevzaté!

Současná vedoucí společenství paní Eva donesla na setkání sáčky s různými bylinkami – o každé bylince něco řekla, každý si mohl připravit svou směs bylinek. I tento bod programu souvisel s nanebevzetím Panny Marie – o této slavnosti se totiž tradičně žehnaly bylinky a polní kvítí.