Mistr Jan Hus o Panně Marii

Barokní Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, na jehož vrcholu stála socha Panny Marie, chtěli strhnout k nohám pomníku Jana Husa. Asi netušili, co ani dodnes spousta lidí neví: Jan Hus jako katolický kněz byl velkým ctitelem Panny Marie. Sám se k ní modlil a slova, která o ní napsal, jsou stále aktuální, živá a krásná. 

Převzato z časopisu Milujte se č. 47, str. 3:

  • Abychom mohli vybřednout z hříchu, vzývejme pomoc Panny Marie a pozdravujme Ji. 
  • Já ubohý, jak budu schopen chválit Svatou Pannu, která je větší než všechna chvála? Nikdo nemůže dostatečně pozdravit Tu, kterou pozdravil anděl, kterou Syn uctivě poslouchal, jíž se svěřil Duch Svatý a kterou obdivuje celý svět. 
  • Máme k Ní tedy přistupovat s bázní a úctou a chválit Ji. Jestliže spravedliví nejsou hodni, jak budou hodni hříšníci? A přece by ani spravedliví ani hříšníci neměli ustávat v Její chvále. Neboť v Ní je všechna milost Otce, Syna i Ducha Svatého, je v Ní plnost milosti pro ni samu i milost, která se vylévá na nás.  

Autoři článků: