Současný brněnský biskup Vojtěch Cikrle

je nejdéle sloužícím biskupem brněnské diecéze od jejího založení v roce 1777

Současný brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle byl jmenován třináctým diecézním biskupem 14. února 1990papežem Janem Pavlem II. ve svých čtyřiceti třech letech. Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla 31. března 1990. 

V těchto dnech se tak stává nejdéle sloužícím sídelním biskupem v dějinách brněnské diecéze od jejího založení v roce 1777. Na druhém místě je v tomto smyslu šestý brněnský diecézní biskup Jan Antonín hrabě Schaffgotsche, který vedl diecézi dvacet osm let, a to v letech 1842-1870. Biskup Karel Skoupý stál v čele diecéze dvacet šest let a čtvrtým byl co do délky episkopátu František Saleský Bauer, a to dvaadvacet let.

Co se týká věku, nejmladším při svém biskupském svěcení byl biskup Huyn, měl třicet šest let. Nejstarším byl z tohoto hlediska biskup Josef Kupka, biskupem se stal ve svých šedesáti devíti letech.