Zářijový pozdrav faráře 2020

Milí farníci,

jako obvykle v září začal nový školní rok. Začal ale jinak než obvykle: s rouškami a množstvím otazníků ohledně hygienických opatření i samotné výuky a jejího smyslu. 

Škola má být přípravou na život. Jak se ale na život připravit? Život se vyvíjí často nepředpokládaným směrem, stejně jako svět, ve kterém žijeme. A občas přijdou tak nepředvídatelné věci, že se najednou ve světě cítíme úplně jinak než předtím.

Čeho se chytnout, kde se učit a připravovat na život? My křesťané „máme něco spolehlivějšího“ (viz 2 Pt 1,19) než jsou učitelé a školy tohoto světa, totiž Písmo svaté a jeho moudrost. A rovněž svaté, kteří podle Bible žili a kteří nám dávají příklad toho, jak obstát ve svém životě.

Zářijoví světci Václav a Ludmila už na úsvitu českých dějin vytyčili cestu života pro náš národ. Tím, že se drželi nadčasových hodnot, nás všechny, nejen děti školou povinné, připravují na to, co nás ještě v životě čeká. Sv. Václav nás učí kralovat, tj. dobře prožít svůj střední věk, dobu, kdy je člověk na vrcholu a kdy má spíš sloužit než si nechat sloužit. Sv. Ludmila nás připravuje na stáří, učí nás být dobrými babičkami a dědečky, moudře a láskou prožívat celý svůj život.

Choďme rádi do školy, nezanedbávejme přirozené vzdělávání, které by nemělo nikdy skončit. Učme se však taky z Bible a od svatých, protože především díky tomu v našem životě a ve všech jeho zkouškách obstojíme.

To Vám přeje a žehná k tomu

Váš farář Ludvík Bradáč 

Autoři článků: