Překvapivý způsob oslavy výročí 17. listopadu

Před mnoha lety se Janu Antonínovi Baťovi za jeho pobytu v Americe podařilo zakoupit na tu dobu vynikající letoun Lockheed L-10 Electra. Jako nový majitel s ním obletěl svět a 1. května 1937 s ním přistál v Praze. Byla to tenkrát velká senzace, noviny byly plné zpráv a podrobností. Jan Antonín Baťa patřil k předním českým podnikatelům, šířil dobré jméno naší vlasti po celém světě. Ta sláva se přenesla i na použitý letoun, který se stal symbolem rozmachu svobodného ducha a nejvyspělejší techniky. 

Je pochopitelné, že po obsazení republiky po stroji pátrali nacisté, zřejmě aby ho zničili. Letoun se však podařilo včas dostat ze země a tím zachránit. 

V roce 2009 jej získal Ivo Lukačovič, majitel serveru Seznam.cz a stroj se vrátil do vlasti. Letoun byl pečlivě zrekonstruován a letos, tedy po 83 letech, byl skupinou nadšenců použit k mimořádné akci. 

V pondělí v předvečer 17. listopadu vzlétl tento historický letoun z pražského letiště Točná do oblak, aby přeletěl hlavní město a připomněl tak lidem nejvýznamnější přelom v naší novodobé historii. Spolu s pilotem a kameramanem byl na palubě Pavel Pola, bývalý převor Řádu bosých karmelitánů a kněz z kostela Panny Marie Vítězné. Z oblak přednesl modlitbu za národ a zemi, která je též připomínkou všeobecné lidské sounáležitosti a kterou chtěl vyjádřit podporu všem nemocným a ohroženým epidemií covidu-19. 

Režisér projektu David Sís k tomu říká: „Let Electry vnímáme jako symbol s ohledem na těžkou situaci, ve které se Česká republika aktuálně nachází, i na fakt, že letos poprvé není možné oslavit svátek demokracie v ulicích.“

Pavel Pola po návratu na zem pro Seznam TV mj. uvedl: „Propojení letu nad zemí a modlitby dává smysl, protože modlitba by měla být podobně povznášející.“ 

Plný text z oblak přednesené modlitby uvádíme na předposlední straně zpravodaje. 

Modlitba P. Pavla Poly z Baťovy Electry 

Bože,

ty jsi Slunce našeho života, ať tvá přítomnost zahání každou temnotu.
Prosíme o tvé požehnání v této těžké době.
Prosíme o požehnání a světlo pro naše město, naši zem i celý náš svět.
Prosíme za přírodu a všechny lidi, kteří na této zemi žijí.
Prosíme za uzdravení a pokoj.


Myslíme zvlášť na ty, kdo dnes zažívají osamělost a které trápí nejistota,
na ty, kdo mají starost o své blízké,
na ty, na které doléhá nemoc a vyčerpání,
na ty, kdo přišli o práci a živobytí,
na ty, kdo ztrácejí naději a radost ze života.


Ať tvé světlo rozptýlí temnotu v našich srdcích,
ať se nedáme vést strachem a obavami, 
ale nacházíme důvody ke skutečné naději,
ať si v životě uchováme nadhled i v náročných situacích,
ať se můžeme narovnat a znovu svobodně nadechnout,
ať zažijeme to, že patříme k sobě, jako jednotlivci, rodiny, národ i celé lidstvo,
že jsme na jedné lodi, že jsme součástí velkého lidského společenství,
že nikdy nejsme úplně sami a zapomenuti, že existuje odpuštění a smíření,
že náš život má svoji krásu a smysl.

Ať nás, Bože, provází tvá přítomnost.
Amen.

Autoři článků: