Helenčina studánka

Helenčina studánka 2015

Již posedmé se konala prázdninová mše sv. u Helenčiny studánky. Tentokrát nebylo konání mše sv. (dne 22. července 2015) ohroženo škaredým počasím jako loni: bylo krásně, snad až moc... Jediným ohrožením pro děti, přicházející na mši sv., v den kdy se zrovna zabývaly egyptskými ranami, byla „rána“ moravských včel: Některé děti si na mši sv. přinesly kromě silné víry i včelí žihadlo.

Mše u Helenčiny studánky 2015

22.07.2015 - 17:00

Ve středu 22. července 2015 se bude, dá-li Pán Bůh konat mše sv. u Helenčiny studánky. Začátek této již tradiční mše svaté na krásném místě bude v 17 hodin. Pouze v případě velmi špatného počasí by byla mše sv. namísto toho v kostele ve Veverských Knínicích a bylo by to oznámeno zde na webových stránkách. Těšíme se na vás!

Ještě k tradiční mši sv. u Helenčiny studánky

Jak většina z nás ví, podnět k této akci dala naše drahá paní starostka z Veverských Knínic – Jaroslava Čertková. Zemřela před pěti lety, mše u studánky se už nedožila. Věřím, že se za akci v nebi přimlouvá.

Ve středu 23. července jsem dostala od jednoho bratra z naší komunity tento povzbudivý email. Cituji: „Potřebuje Bůh modlitbu?

Kostel vyměnili za studánku

Léto a příroda patří k sobě. To potvrzují i farníci z Ostrovačic u Brna, kteří se společně vypravili do tamních Podkomorských lesů.

Helenčina studánka v roce 2014

Mše sv. u Helenčiny studánky se konala 23. července 2014. Tak jako v minulých letech se mše sv. konala v době prázdninového pobytu dětí na faře – děti taky tvořily velkou část účastníků mše svaté. Tak jako v minulých letech hrozil déšť, ale díky Boží milosti nakonec bylo krásně a mše sv. se vydařila. Díky Bohu!

Mše sv. u Helenčiny studánky 2014

23.07.2014 - 17:00

Začátek této již tradiční mše svaté na krásném místě u Helenčiny studánky bude v 17 hodin. Těšíme se na vás!

Kázání u Helenčiny studánky 2013

Poznámka redakční rady: Krátce po skončení letošní mše sv. v Podkomorských lesích, konané 24. července, několik přímých účastníků velice chválilo promluvu otce Ludvíka a žádalo její dodatečné zveřejnění - především pro ty, kteří se mše sv. nemohli zúčastnit. Otec Ludvík nakonec souhlasil a text dal k dispozici pro uveřejnění v Oříku. Jsme tomu rádi a děkujeme!

Helenčina studánka 2013

Již popáté jsme se o prázdninách sešli u Helenčiny studánky a slavili spolu mši sv. v tomto překrásném chrámu Božího stvoření.

Tentokrát přišel i otec Pavel Fatěna, dlouholetý kaplan z Bystrce, tedy z farnosti, kam územně Helenčina studánka spadá. Přišel pěšky se svými farníky a slavil mši sv. spolu s námi. Mnozí jiní přišli z různých míst, z okolních farností a někteří i z velké dálky.

Helenčina studánka 2013 - pozvánka

24.07.2013 - 17:00

Ve středu 24. července 2013 budeme slavit mši sv. u Helenčiny studánky. Začátek mše sv. bude v 17.00. (Případná změna by byla uvedena v nedělních ohláškách i na tomto místě webových stránek).

Je možné jít pěšky od Velké Ceny anebo od Podkomorské myslivny (v obou případech jsou to zhruba 2 km), srdečně zveme také poutníky z Bystrce, ze Žebětína i z dalších farností!

Helenčina studánka 2012

Uplynul rok a opět jsme se setkali při mši svaté u Helenčiny studánky. Letošním problémem ve středu 25. července 2012 bylo paradoxně o svátku sv. Jakuba, patrona dobrého počasí, počasí. Už od rána pršelo a na faru telefonovali někteří lidé, aby se ujistili, zda se mše sv. skutečně bude konat. Přes kladnou odpověď, kterou obdrželi, sami nebyli přesvědčeni, zda se ke studánce vypraví nebo ne. Vypadalo to na rekordně malý počet účastníků.

Helenčina studánka 25.7.2012

25.07.2012 - 17:00

Ve středu 25. července 2012 budeme slavit mši sv. u Helenčiny studánky. Začátek mše sv. bude v 17.00.

Je možné jít pěšky od Velké Ceny anebo od Podkomorské myslivny (v obou případech jsou to zhruba 2 km), srdečně zveme také poutníky z Bystrce, ze Žebětína i z dalších farností!

Dvě zcela nové tradice – pohled místního farníka

Letos v červenci se opět konala mše sv. v krásném prostředí Podkomorských lesů u Helenčiny studánky. Již třetím rokem. Počet jejich účastníků narůstá. Jsou to již nejen farníci z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic, ale i ze Žebětína, Bystrce a snad i odjinud, když se o této nevšední události zavčas dověděli.

Studánka s čistou pramenitou vodou je symbolem čistoty, podobně i jméno hlavní postavy Mrštíkova  románu  Helenky z Podkomorské myslivny, jejíž jméno nese studánka. Ideální místo pro konání nejčistší oběti - mše svaté - k očištění všech zúčastněných.

Lesní mše – pohledem „přespolní“ účastnice

Když jsme se poprvé před dvěma lety vydali na den sv. Marie Magdalény na ohlášenou lesní mši u Helenčiny studánky, netušili jsme, že se setkáme s vlídným přijetím a vstřícnou náladou všech přítomných poutníků z pořádajících farností „Oříku“ i ostatních, kteří připutovali z Kohoutovic, Žebětína, Líšně, Komína a dalších farností. Jsou tomu již dva roky, a od té doby jsme si toto setkání nenechali ujít, letos jsme přišli už po třetí. Mluvím za farníky z Bystrce, a přesněji, za sebe a manžela, protože ani jeden z nás není bystrckým ani brněnským rodákem.

Helenčina studánka 2011

Dne 13. července 2011 se konala již potřetí mše sv. u Helenčiny studánky. A zdá se, že to není naposledy, protože všichni účastníci byli spokojeni až nadšeni. Mnozí z nich přišli pěšky, několik jich přijelo na kole a pár (včetně pana faráře) se jich přivezlo až na místo autem. Na tomto krásném místě, taky v souvislosti s Mojžíšem, který se setkal s Bohem hovořícím z hořícího keře, jsme si uvědomili, jak k nám Bůh hovoří skrze přírodu, jak Boží láska (jako oheň) k nám přichází z každého Božího stvoření, kterými jsme obklopeni.

Helenčina studánka 13.7.2011 (pozvánka)

Ve středu 13. července budeme opět slavit mši sv. u Helenčiny studánky. Začátek mše sv. bude v 17.00. Snad je dost času k tomu, aby na mši mohli dorazit poutníci z různých stran.

Je možné jít pěšky od Velké Ceny anebo od Podkomorské myslivny (v obou případech jsou to zhruba 2 km), srdečně zveme také poutníky z Bystrce, ze Žebětína i z dalších farností!

Stránky

Subscribe to RSS - Helenčina studánka