Název zpravodaje

Setkání u koní

Hned na začátku prázdnin 8. července 2016 se konalo další setkání biřmovanců. Bylo prázdninové, proto dobrovolné, a neobvyklé. Sešli jsme se na místě, kde pracuje Marcela, jedna z našich biřmovankyň, v jezdecké stáji v Tetčicích. Ale nejen proto, abychom se dívali anebo si vyzkoušeli čištění a hřebelcování koní. Biřmovanci si vyzkoušeli, mnozí poprvé v životě, jaké to je sedět na koni a dokonce i jezdit.

Ořík v úvodnících farního zpravodaje

Název našeho zpravodaje, OŘÍK, je akronym, vytvořený z prvních písmen názvů našich obcí. Toto samotné slovo má však svůj význam, nebo lépe řečeno více významů. 

OŘÍK

Vidíte zde logo našich webových stránek. Je to malý koník, přesněji řečeno „ořík“. Proč „ořík“? Je to zkratka vytvořená z počátečních písmen názvů našich obcí:
O
strovačice, ŘÍčany, Veverské Knínice.

Na začátku r. 2008 jsme se rozhodli vybrat nějaký název pro náš farní zpravodaj, který vycházel už předtím celé dva roky. Chtěli jsme nějaký název rovněž kvůli zaregistrování zpravodaje na Ministerstvu kultury.

Subscribe to RSS - Název zpravodaje