OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 29 (24. 9. 2017)

Den s rodinami 2017

Jak se člověk může vrátit v čase zpět? Říkáte si, že to přece nejde. Ale já to opravdu zažila.

Film „Zdeněk Pololáník – skladatel“

V průběhu posledních dvou let jsme spolu s Petrem Baranem točili dokumentární snímek o hudebním skladateli Zdeňku Pololáníkovi. Byly to dva roky krásné práce, ale také překvapivě náročné. Když za mnou Petr Baran s námětem přišel, divil jsem se, proč portrét známého hudebního skladatele nenatočí sám, vždyť krátkých dokumentů o uměleckých osobnostech natočil již celou řadu. Avšak bezprostředně po seznámení s panem Zdeňkem jsem pochopil, že tato práce bude patřit k těm nelehkým. Ne snad, že by se nám s panem Pololáníkem či jeho paní nepracovalo dobře, to zcela naopak.

Adopce na dálku z Veverských Knínic 2017

Mladý muž, SriNidhi Bath, kterého v rámci programu Adopce na dálku® sponzorují farníci z Knínic, ukončil řádně a úspěšně druhý rok studia na Vishweshwarayya college.

Po prvním roce, který byl pro něj těžký spíše po psychické a zdravotní stránce, se zdá, že během druhého roku se sžil se svými novými spolužáky i s prostředím ve škole mimo svoji rodinu. Z klasifikovaných předmětů (matematika, mikroprocesory, obecné operační systémy a operační systém UNIX) získal z možných 600 bodů celkem 541.

Pouť do Lurd

Když přijedete do Lurd, máte pocit, že jste se ocitli v pohádce. Je to nádherné místo, a navíc jedete s nadějí na uzdravení sebe nebo někoho blízkého. Zázraky se tam sice nedějí na počkání, ale přesto neodjíždíte zklamaní. Pro mě první návštěva Lurd znamenala obrovskou naději, že pokud tolik lidí uctívá Pannu Marii, není se světem ještě tak zle…

Poslední modifikace názvu naší obce proběhla před 70 lety

21. května 1947 se Knínice staly Veverskými

Velmi důležitou a významnou komponentou, jíž se obec vyznačuje navenek, je její název.

Jak je všeobecně známo, první doložitelná písemná zmínka o naší obci se objevila v zakládací listině tišnovského kláštera Porta Coeli z 31. října 1234, kterou ve Znojmě vydal moravský markrabě Přemysl. Obec je tam označena jménem Knenich.

Svatováclavský pozdrav 2017

Milí farníci,

podzimní zpravodaj vychází vždy před slavností sv. Václava a po památce jeho babičky sv. Ludmily. Nacházíme se právě mezi nimi, jsme i v tomto smyslu obklopeni svatými, kteří se dívají na nás z nebe a povzbuzují nás při našem životním putování, nejen ti zmínění dva čeští patroni. Jak říká autor listu Židům (12,12), „nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají“, a myslí tím svědky víry – Abraháma, Pannu Marii a ostatní svaté, taky sv. Václava a sv. Ludmilu (viz KKC 164-165).

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 29 (24. 9. 2017)